Dziesięć stypendiów Prezesa PAN dla wyróżniających się doktorantów

Nadrzędna kategoria: Media

Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński 7 grudnia 2016 r. po raz pierwszy wręczył stypendia na rok akademicki 2016/2017 uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty naukowe PAN. Stypendia przyznawane są za wybitne osiągnięcia naukowe i wypłacane jednorazowo ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez Prezesa PAN.

DSC 7799

W uroczystości wręczenia stypendiów Prezesa PAN wzięli udział także Wiceprezesi Akademii: prof. Paweł Rowiński i prof. Stanisław J. Czuczwar, Kanclerz PAN Tadeusz Latała oraz dyrektor Gabinetu Prezesa PAN Mieczysław Grabianowski. Obecni byli: przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN prof. Jerzy Brzeziński, przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN prof. Romuald Zabielski, dziekan Wydziału IV Nauk Technicznych prof. Antoni Rogalski oraz dziekan Wydziału V Nauk Medycznych PAN prof. Witold Rużyłło. Instytuty PAN, w których swoje prace piszą stypendyści, reprezentowali: kierownik studiów doktoranckich prof. dr hab. Adam Kraszewski z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, p.o. dyrektora Instytutu Farmakologii PAN prof. dr hab. Władysław Lasoń, zastępca dyrektora do spraw naukowych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN prof. nadzw. dr hab. Danilo Facca i dyrektor Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN prof. dr hab. Marek Potrzebowski.       
                                                                               
Dziesięcioro stypendystów wyłoniono spośród 63 osób zgłoszonych przez dyrektorów instytutów PAN. Wszystkie wnioski były oceniane metodą punktową. Na podstawie sporządzonej listy rankingowej 24 listopada 2016 r. Prezes PAN przyznał 10 stypendiów doktorantom, których wnioski uzyskały największą liczbę punktów, a 7 grudnia 2016 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się uroczystość ich wręczenia.

Stypendia Prezesa PAN otrzymali:
Emilia Katarzyna Jankowska, Instytut Oceanologii PAN
Katarzyna Klonowska, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Weronika Paulina Kotkowiak, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Maciej Krzeszewski, Instytut Chemii Organicznej PAN
Natalia Małek, Instytut Farmakologii PAN
Jakub Ryszard Matyja, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Piotr Paluch, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
Joanna Rzemieniec, Instytut Farmakologii PAN
Klaudia Trembecka-Wójciga, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN
Martyna Urbanek, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN