Konferencja Managing bark beetle outbreak in Białowieża Primeval Forest

Nadrzędna kategoria: Media

Zorganizowana przez Polską Akademię Nauk międzynarodowa konferencja poświęcona problemowi gradacji kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej odbyła się 4 grudnia w Pałacu Staszica.

osja04122017 123

Wykład wprowadzający wygłosił prof. Per Angelstam ze Szwedzkiego Uniwersytetu Rolniczego, który mówił o konflikcie interesów związanych z ochroną lasów. Dr Simon Thorn z Julius-Maximilians University w Niemczech przedstawił wyniki badań pokazujące wpływ cięć sanitarnych na bioróżnorodność górskich terenów zadrzwionych. Dwóch kolejnych gości – dr Rastislav Jakuš oraz dr Pavel Mezei ze Słowackiej Akademii Nauk – podzieliło się doświadczeniami w zwalczaniu korników w swoich krajach. Następnie prof. Paweł Koteja z Uniwersytetu Jagiellońskiego przedyskutował metodologiczne aspekty wnioskowania na temat wyboru najlepszego rozwiązania do walki z gradacjami. Pierwszą część konferencji zamknął prof. Jacek Hilszczański z Instytutu Badawczego Leśnictwa, który argumentował, że gradacje kornika należy traktować jako zaburzenie ekosystemu Puszczy Białowieskiej.

osja04122017 141

Drugą część spotkania wypełniła debata oksfordzka między zwolennikami i przeciwnikami ochrony czynnej w Puszczy Białowieskiej zakończona dyskusją z udziałem większości uczestników konferencji.

osja04122017 155

Spotkanie zamknął prezes PAN prof. Jerzy Duszyński, który podkreślił, że dzięki konferencji możliwe będzie wypracowanie stanowiska Zgromadzenia Ogólnego Akademii w sprawie wycinki i opracowanie rekomendacji działań w Puszczy Białowieskiej.

osja04122017 059

foto: Jakub Ostałowski