Centrum Badań Kosmicznych PAN członkiem konsorcjum Sat4Envi

Nadrzędna kategoria: Media

Polska Agencja Kosmiczna (PAK) wraz z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk i Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet AGH zostały członkami konsorcjum, które będzie realizowało projekt "System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku" (Sat4Envi), poinformował PAK.

sat bann

Celem projektu Sat4Envi jest stworzenie na bazie istniejących zasobów IMGW infrastruktury do odbioru, przechowywania, przetwarzania i dystrybucji danych z satelitów Sentinel-1,-2,-3 i powstałych na ich bazie produktów satelitarnych. Dzięki jego realizacji dane dostępne dla Polski w ramach m.in. misji programu Copernicus będą mogły być wykorzystywane przez administrację publiczną w działaniach związanych z realizacją jej statutowych zadań w zakresie np. ochrony środowiska, planowania przestrzennego, rozwoju urbanizacji i sieci transportowych, oraz przez podmioty prywatne do tworzenia usług komercyjnych.

Polska Agencja Kosmiczna jest rządowym organem wykonawczym podlegającym prezesowi Rady Ministrów. Została powołana na mocy ustawy z dnia 26 września 2014 roku, a działalność operacyjną z pełnym zespołem rozpoczęła pod koniec roku 2015. Agencja uczestniczy w realizacji strategicznych celów Polski, wspierając wykorzystanie systemów satelitarnych i rozwój technologii kosmicznych.

 

Źródło: ISBnews