Zespół ds. COVID-19

zespol-covid-news-tab.png

Skład zespołu:

Interdyscyplinarny zespół doradczy ds. COVID-19 powołano w PAN 30 czerwca 2020 r. Przewodniczącym grupy jest prezes PAN prof. Jerzy Duszyński, a jego zastępcą – prof. Krzysztof Pyrć (Uniwersytet Jagielloński). Funkcję sekretarza pełni dr Anna Plater-Zyberk (Polska Akademia Nauk). Członkami zespołu są ponadto:

  • dr Aneta Afelt (Uniwersytet Warszawski),
  • prof. Małgorzata Kossowska (Uniwersytet Jagielloński),
  • prof. Radosław Owczuk (Gdański Uniwersytet Medyczny),
  • dr hab. Anna Ochab-Marcinek (Instytut Chemii Fizycznej PAN),
  • dr Wojciech Paczos (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Cardiff University),
  • dr hab. Magdalena Rosińska (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy),
  • prof. Andrzej Rychard (Instytut Filozofii i Socjologii PAN),
  • dr hab. Tomasz Smiatacz (Gdański Uniwersytet Medyczny).

Stanowiska i publikacje:

Stanowisko 32: Co robić, żeby w roku 2022 nie było kolejnej tragicznej jesieni?

Stanowisko 31: Czy to znamienne, że koniec pandemii w Polsce ogłoszono w prima aprilis?

Stanowisko 30: Jesteśmy teraz razem

Stanowisko 29: Niski poziom zaszczepienia społeczeństwa w Polsce szkodzi gospodarce

Stanowisko 28: Omikron atakuje – ratujmy siebie i państwo 

Stanowisko 27: Omikron zagraża każdemu z nas

Stanowisko 26: Pandemia – jak radzą sobie najlepsi?

Stanowisko 25: Omicron – nowy wariant wirusa SARS-CoV-2

Stanowisko 24: Apel zespołu ds. COVID-19 przy prezesie PAN o przyjmowanie dawki przypominającej szczepionki

Stanowisko 23: COVID-19 a granice

Stanowisko 22: Trzecia dawka – do trzech razy sztuka?

Stanowisko 21: Aby walka z pandemią była efektywna, potrzebny jest szerszy dostęp do danych

Stanowisko 20: Apel o pilne i konsekwentne wdrożenie w szkołach procedur WMT – wietrzenie, maseczki, testowanie

Stanowisko 19: Głos w sprawie obowiązku szczepień przeciwko SARS-CoV-2

Stanowisko 18: Komunikacja publiczna w czasie pandemii – przejrzystość i odpowiedzialność

Stanowisko 17: Apel w sprawie zbliżającego się roku szkolnego 2021/2022

Stanowisko 16: Pomiędzy falami – uspokojenie sytuacji nie powinno uśpić naszej czujności

Stanowisko 15: Wpływ pandemii na wybrane grupy mniejszościowe w Polsce

Stanowisko 14: Moralność szczepień. O szczepionkach wektorowych

Stanowisko 13: Lekcje z pandemii: wzmocnijmy służbę zdrowia, zainwestujmy w naukę i edukację, budujmy zaufanie

Stanowisko 12: Nowa normalność – nie będzie szybkiego powrotu do świata sprzed pandemii

Stanowisko 11: Zrozumieć szczepionkę – perspektywa indywidualna

Stanowisko 10: Konsekwencje pandemii COVID-19 dla zdrowia psychicznego i edukacji dzieci i młodzieży

Stanowisko 9: Scenariusze na 2021 rok oraz komentarz do stanowiska

Stanowisko 8: 21 grudnia 2020 roku Europejska Agencja Leków (EMA) ogłosiła ocenę szczepionki firm Pfizer oraz BioNTech - Comirnaty. Jest ona bezpieczna dla ludzi i skutecznie zapobiega chorobie COVID-19

Stanowisko 7: Szczepienie jest jedynym racjonalnym wyborem, dzięki któremu będziemy mogli szybciej wyjść z pandemii

Stanowisko 6: Jak w walce z epidemią COVID-19 unikać ciągłego „rozpoznawania bojem”, czyli o potrzebie nowej strategii testowania

Stanowisko 5: Epidemia to problem społeczny, którego rozwiązanie może przynieść jedynie współpraca rządu, ekspertów z wielu dziedzin nauki oraz mediów

Stanowisko 4: O złudnej nadziei, że szybkie osiągnięcie odporności zbiorowiskowej jest atrakcyjnym celem

Stanowisko 3: Larum w obliczu kryzysu COVID-19

Stanowisko 2: Koronawirus a szkoły: eksperci PAN apelują o noszenie maseczek

Stanowisko 1: Negowanie pandemii jest nieetyczne i niegodziwe

Kroniki pandemii lata 2020-2021

Zrozumieć COVID-19. Opracowanie zespołu ds. COVID-19 przy Prezesie PAN

Pozostałe informacje