Zespół doradczy ds. COVID-19 przy Prezesie PAN w rozszerzonym składzie

Na mocy decyzji Prezesa PAN prof. Jerzego Duszyńskiego od 1 grudnia 2020 r. zespół doradczy ds. COVID-19 został rozszerzony o kolejne osoby:

  • prof. Małgorzatę Kossowską, psychologia, UJ;
  • dr. Wojciecha Paczosa, ekonomia, PAN, Cardiff University;
  • dr Annę Plater-Zyberk, etnologia, PAN.

Dr Anna Plater-Zyberk będzie nowym sekretarzem zespołu.