solidarnosczukraina_ukr.jpg

20postaci_promo.jpg

Zagrożenia miast w kryzysie klimatycznym

Źle zaprojektowane miasta przyczyniają się do zmian klimatu, a jednocześnie są szczególnie wrażliwe na skutki kryzysu klimatycznego. Przykładowo po 2040 r. w Warszawie śmiertelność wzrośnie nawet ponad 225% w odniesieniu do sytuacji obecnej – ostrzegają członkowie zespołu doradczego ds. kryzysu klimatycznego przy prezesie PAN w nowym komunikacie. Rekomendują działania. 

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Spotkanie sekretarz energii USA z polskimi badaczkami

– Nie ograniczajcie się oczekiwaniami wobec was, stworzonymi przez innych – powiedziała do polskich naukowczyń sekretarz energii USA Jennifer Granholm. 24 września w Warszawie spotkała się z przedstawicielkami polskich instytucji naukowych, by rozmawiać o energetyce, zmianach klimatu oraz aktywności kobiet w nauce i technologii. Gospodarzem spotkania była Polska Akademia Nauk.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Stanowisko 21. zespołu ds. COVID-19 przy prezesie PAN: Aby walka z pandemią była efektywna, potrzebny jest szerszy dostęp do danych

Z danych powinni korzystać nie tylko decydenci, ale i naukowcy – im więcej danych dobrej jakości, tym większa szansa na zrozumienie badanych zjawisk. W sytuacji kryzysu epidemicznego, który pokonać można jedynie dzięki racjonalnym zachowaniom podejmowanym w skali całego społeczeństwa, kluczowego znaczenia nabiera również zapewnienie szerszego dostępu do danych dla dziennikarzy i obywateli.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Stanowisko 20: Apel o pilne i konsekwentne wdrożenie w szkołach procedur WMT wietrzenie, maseczki, testowanie

Akcję szczepienia uczniów planuje się zintensyfikować dopiero w trzecim tygodniu września, co oznacza, że jej efekty pojawią się pod koniec listopada. Wobec braku szczepionki dopuszczonej do zastosowania w przypadku dzieci do lat 12 i braku wprowadzenia obowiązku szczepień dzieci powyżej 12 roku życia, w szkołach mogą być użyte jedynie działania z zakresu profilaktyki nieswoistej: wietrzenie pomieszczeń, maseczki, testowanie, zachowanie dystansu i dezynfekcja.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Komentarz EASAC ws. kryzysu klimatycznego i bioróżnorodności

Naukowa Rada Doradcza Akademii Europejskich wskazała obszary, w których rządy państw powinny podjąć działania, aby zahamować zmiany klimatyczne i chronić bioróżnorodność. Opublikowała je w komentarzu do raportu IPCC przed zbliżającym się szczytem klimatycznym ONZ w Glasgow oraz szczytem bioróżnorodności w Chinach. PAN jest członkiem sieci EASAC.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Światowe akademie o medycynie regeneracyjnej

Medycyna regeneracyjna, w tym wykorzystanie inżynierii tkankowej oraz terapii komórkowych i genowych, ma ogromny potencjał regeneracji i naprawy tkanek. Tempo postępu w tej dziedzinie jest fascynujące, a medyczne możliwości radzenia sobie z przyczynami choroby, a nie tylko z jej objawami, mogą mieć charakter przełomowy. Rosną jednak obawy dotyczące niewłaściwego wykorzystania technologii medycyny regeneracyjnej. Sieć InterAcademy Partnership wydała oświadczenie w tej sprawie.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media