solidarnosczukraina_ukr.jpg

20postaci_promo.jpg

Stanowisko 18. zespołu ds. COVID-19 przy prezesie PAN: Komunikacja publiczna w czasie pandemii przejrzystość i odpowiedzialność

Apelujemy o powołanie w Polsce instytucji, której rolą byłoby stałe monitorowanie i komunikowanie społeczeństwu zbliżających się zagrożeń zdrowotnych oraz informowanie, jak postępować w ich obliczu. Działający w niej multidyscyplinarny zespół ekspertek i ekspertów powinien być niezależny od rządu i mieć stałe finansowanie. Jego opinie i zalecenia powinny być podawane bezpośrednio do wiadomości publicznej.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Innowacyjne Centrum Medyczne otwarte w IGC PAN

Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu otworzył Innowacyjne Centrum Medyczne, które będzie zajmować się diagnostyką molekularną chorób genetycznych, nowotworowych i chorób rzadkich. Centrum wesprze szpitale i specjalistyczne ośrodki kliniczne w precyzyjnym i szybszym diagnozowaniu najbardziej skomplikowanych przypadków chorobowych.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Choroba starego dinozaura

Podobnie jak ludzi w podeszłym wieku, dinozaury również dotykały choroby związane ze starością. Naukowcy z Instytutu Paleobiologii PAN zbadali szczątki dinozaura Gobihadros mongoliensis, odkrywając, że cierpiał on na jeden z typów zapalenia stawów. To pierwszy dinozaur, u którego stwierdzono takie schorzenie. Wyniki badań opublikował „Scientific Reports”. Można je także poznać na wystawie w Muzeum Ewolucji.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Wyniki konkursu START 2021

19 młodych naukowców z Polskiej Akademii Nauk otrzymało prestiżowe stypendia w konkursie START 2021 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Trojgu spośród nich przyznano dodatkowe wyróżnienia za wybitne osiągnięcia i jakość dorobku naukowego.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media