solidarnosczukraina_ukr.jpg

20postaci_promo.jpg

Knowledge Frontiers Symposium

Polska Akademia Nauk oraz Akademia Brytyjska przyjmują zgłoszenia do udziału w wydarzeniu naukowym z serii „Knowledge Frontiers Symposia”, które odbędzie się w formule wirtualnej w 12 sesjach w listopadzie i grudniu 2021 r. Sympozjum będzie dotyczyć zmian w sferze polityki, gospodarki i technologii.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Stanowisko Dyrektorów Instytutów PAN z 14 maja 2021

My, Dyrektorzy Instytutów PAN, zebrani na spotkaniu on-line w dn. 14 maja 2021 r., wyrażamy zaniepokojenie oraz troskę o przyszłość Polskiej Akademii Nauk. Popieramy działania związane z zachowaniem integralności i wzmocnieniem roli PAN. Jednocześnie wyrażamy sprzeciw wobec wszelkich zamiarów i planów wydzielenia instytutów z PAN. (…) Upoważniamy władze PAN do przedstawienia środowiskowego projektu reformy PAN.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Badaczki z PAN z grantami na prace B+R

Siedem naukowczyń z instytutów PAN otrzymało granty w konkursie Small Grant Scheme Narodowego Centrum Badań i Rozwoju fundowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Będą prowadzić prace m.in. nad nowymi materiałami do implantów ortopedycznych, składem bakteriofagów opornych na leki i wpływem zmian klimatu na arktyczne rzeki.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Stanowisko 15. zespołu ds. COVID-19 przy prezesie PAN: Wpływ pandemii na wybrane grupy mniejszościowe w Polsce

Osoby z niepełnosprawnością, przebywający w domach opieki, uchodźcy, migranci, osoby w kryzysie bezdomności w sumie stanowią ponad 20% społeczeństwa polskiego. Wpływ pandemii na te grupy utrzyma się znacznie dłużej niż samo ryzyko epidemiczne, dlatego ich problemy powinny być pilnie uwzględnione przez decydentów. Piszą o tym członkowie interdyscyplinarnego zespołu doradczego ds. COVID-19 przy prezesie PAN w stanowisku 15.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

„Otwarta nauka standardy i dobre praktyki”

Seminarium „Otwarta nauka – standardy i dobre praktyki”, organizowane przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, odbędzie się online 12 maja. Wydarzenie ma pomóc upowszechnić rozwiązania i dobre praktyki dotyczące otwartej nauki na uczelniach członkowskich. W spotkaniu jako prelegent udział weźmie prof. Paweł Rowiński, wiceprezes PAN.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Webinar o zasobach wodnych i oceanach

Misja europejska Starfish 2030 w ramach Horyzontu Europa ma wspierać nowe pomysły i badania sprzyjające dbaniu o środowisko wodne. 10 maja będą o tym dyskutować uczestnicy webinaru „Odbudujmy nasze zasoby wodne i oceany”. Organizują go PolSCA PAN i biuro NCBiR w Brukseli.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Stanowisko Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN w sprawie tworzenia „nowych elit naukowych”

Członkowie Komitetu z niepokojem przyjęli informację o planach tworzenia nowych struktur organizacyjnych w nauce polskiej, bez jakiejkolwiek konsultacji z przedstawicielami krajowego środowiska uczonych, które miałyby działać równolegle do organizacji już istniejących, jak Polska Akademia Nauk czy Polska Akademia Umiejętności.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media