solidarnosczukraina_ukr.jpg

20postaci_promo.jpg

Komunikat o konieczności obniżenia emisji gazów cieplarnianych

W perspektywie 10-letniej należy obniżyć emisję gazów cieplarnianych o połowę, a docelowo do 2050 roku – do zera. To zadanie nie tylko dla świata, ale także dla Polski. Pisze o nim interdyscyplinarny Zespół doradczy ds. kryzysu klimatycznego przy prezesie PAN w stanowisku na temat perspektyw dekarbonizacji wytwarzania energii elektrycznej w Polsce.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Stanowisko 14. Moralność szczepień. O szczepionkach wektorowych

W pierwszych miesiącach 2020 roku, wraz z pojawieniem się informacji o epidemii nowej, groźnej choroby oddechowej COVID-19, rozpoczął się wyścig z czasem kilkuset zespołów badawczych, których celem było stworzenie skutecznej i bezpiecznej szczepionki. Wiele pomysłów upadło lub zostało zarzuconych z powodów niewystarczającej skuteczności lub bezpieczeństwa czy trudności organizacyjnych. 

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Komunikat w sprawie spotkania w Ministerstwie Edukacji i Nauki

16 kwietnia 2021 r. na zaproszenie Ministerstwa Edukacji i Nauki prezes PAN prof. Jerzy Duszyński spotkał się z ministrami prof. Przemysławem Czarnkiem, prof. Włodzimierzem Bernackim i Wojciechem Murdzkiem. Podczas spotkania ministrowie zadeklarowali, że nie są prowadzone prace zmierzające w kierunku likwidacji Polskiej Akademii Nauk i że MEiN nie ma takich planów. Prezes PAN z satysfakcją przyjął deklarację działań zmierzających w kierunku wzmocnienia Polskiej Akademii Nauk.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Wspólna uchwała Komitetów Naukowych i Problemowych Wydziału I PAN w sprawie projektu ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim

Komitety Naukowe i Problemowe działające przy Wydziale I – Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk, dostrzegając zagrożenie, jakie dla niezależności polskiej nauki i dalszego istnienia Polskiej Akademii Nauk stwarza zapowiedź powołania Narodowego Programu Kopernikańskiego (NPK).

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka PAN o suplementach

„W praktyce żywieniowej istnieje wiele wskazań do suplementacji diety, ale decyzja o przyjmowaniu suplementów diety powinna być podejmowana przez konsumentów z rozsądkiem i tylko w uzasadnionych sytuacjach” – piszą członkowie Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN w nowo opracowanym stanowisku w sprawie stosowania suplementów diety zawierających witaminy i składniki mineralne przez osoby dorosłe.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Apel europejskich sieci akademii o usprawnienie transferu danych medycznych do badań

Obecne przepisy ograniczają udostępnianie danych dotyczących indywidualnych parametrów zdrowotnych naukowcom spoza UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – taki wniosek płynie z raportu sieci europejskich akademii. Autorzy wzywają do znalezienia rozwiązań pozwalających przezwyciężyć bariery prawne. Ma to ułatwić międzynarodową współpracę badawczą i być korzystne dla rozwoju badań nad polepszeniem parametrów zdrowotnych w wymiarze globalnym. Raport przygotowały sieci ALLEA, EASAC i FEAM. PAN należy do dwóch z nich.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

W Wielkanoc zostań w domu

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy Wam zdrowia, otuchy i chwili refleksji. W tym wyjątkowym czasie szczególnie dbajmy o siebie i wspierajmy się nawzajem, aby przeżyć go w spokoju i życzliwości. Bądźmy solidarni i patrzmy z nadzieją w przyszłość, na której rzecz działa nauka.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Apel Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN ws. Puszczy Karpackiej

Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN apeluje o pilne podjęcie działań w celu zachowania najcenniejszych przyrodniczo lasów Puszczy Karpackiej. Należą one do ostatnich słabo przekształconych, rozległych kompleksów leśnych Polski południowo-wschodniej, a ze względu na ich walory przyrodnicze są jednymi z najcenniejszych, obok Puszczy Białowieskiej, obszarów leśnych Polski i środkowej Europy.
Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Stanowisko 13. Lekcje z pandemii: wzmocnijmy służbę zdrowia, zainwestujmy w naukę i edukację, budujmy zaufanie

Od wybuchu pandemii dokonano wielu przełomowych odkryć, w tym opracowania szczepionki przeciw COVID-19. Wraz z nią realne stało się opanowanie pandemii. Aby tego dokonać, musimy jednak pilnie odrobić lekcje z dotychczasowych doświadczeń. Dotyczą one tego, czego dowiedzieliśmy się o państwie i jego instytucjach, ale także i o nas samych. Już teraz można z nich wyciągnąć dwa podstawowe wnioski. Po pierwsze, aby poradzić sobie z pandemią, potrzebne są silne instytucje ochrony zdrowia, niezależne instytucje gromadzenia i analizowania danych o zagrożeniach epidemicznych oraz inwestycje w naukę i edukację. Po drugie, wzmacniajmy solidarne społeczeństwo, którego członkowie przestrzegają norm bezpiecznego zachowania, współpracują ze sobą i działają dla dobra publicznego.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Granty POIR na rozwój infrastruktury badawczej instytutów PAN

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN oraz Instytut Farmakologii PAN są liderami konsorcjów, które otrzymały dofinansowanie z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Pierwsze z nich przygotuje platformę badawczą do danych biomedycznych i klinicznych, a drugie – utworzy zaawansowane technologicznie centrum farmakoterapii. W sumie instytuty PAN przewodniczą czterem dofinansowanym w tym konkursie projektom.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Stanowisko 12. Nowa normalność nie będzie szybkiego powrotu do świata sprzed pandemii

Groźba wymknięcia się wirusa spod kontroli jest realna. Na szczęście dysponujemy już szczepionkami, a także sporą wiedzą. Realizacja programu szczepień jest jednak długotrwała i w skali globalnej niezmiernie zróżnicowana. Wszystko to sprawia, że w ciągu najbliższych lat nie można się spodziewać całkowitego powrotu do sytuacji sprzed pojawienia się COVID-19. Zatem zamiast wyczekiwać końca pandemii, musimy wszyscy szukać sposobów życia z wirusem. Nie powinny to być wprowadzane cyklicznie i nieprzewidywalne restrykcje, które rujnują gospodarkę, edukację i życie społeczne, lecz raczej tworzenie nowych norm społecznych związanych z ograniczaniem możliwości szerzenia się zakażeń.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Prognozowanie powodzi, zmiany klimatu, ochrona wód. PAN i SGGW gospodarzami najważniejszego w Europie kongresu o wodzie

Od poniedziałku uczestnicy 6th IAHR Europe Congress rozmawiają m.in. o tym, jak przewidzieć powódź i w zrównoważony sposób rozwijać miejskie systemy wodociągowe. W planie wydarzenia są sesje oraz webinary połączone z dyskusjami ze słuchaczami. Miejsca ciekawe pod względem inżynierii wodnej otrzymają wyróżnienia. W kongresie online bierze udział ponad 400 specjalistów z 53 państw. Organizatorami tegorocznego wydarzenia są: PAN, SGGW i Instytut Geofizyki PAN.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media