solidarnosczukraina_ukr.jpg

20postaci_promo.jpg

Pierwsza część raportu IPCC po polsku

„Wzywamy do podjęcia konsekwentnych działań na wszystkich poziomach decyzyjnych, zmierzających do głębokich redukcji emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych w najbliższych dekadach oraz do realizacji scenariusza, w którym emisje CO2 spadają do zera netto około 2050 r., po czym następuje pochłanianie CO2” – piszą naukowcy z zespołu ds. kryzysu klimatycznego przy prezesie PAN, którzy prezentują polską wersję językową „Podsumowania dla Decydentów” – wyników pracy Pierwszej Grupy Roboczej, pierwszej części 6. Raportu Przeglądowego Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

List naukowców przed szczytem COP26

38 przedstawicieli instytucji naukowych z całego świata podpisało list, który ma wesprzeć uczestników szczytu COP26 w osiągnięciu celów konferencji, w tym zobowiązania do uzyskania neutralności klimatycznej do połowy stulecia oraz do ograniczenia procesu ocieplania klimatu do 1,5oC. Wśród sygnatariuszy listu jest prezes PAN, prof. Jerzy Duszyński.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Stanowisko 23: COVID-19 a granice

Wirus nie zna granic. Pandemia COVID-19 uwidoczniła konieczność podjęcia skoordynowanych działań na rzecz zdrowia i wspólnego bezpieczeństwa Polski i Ukrainy. Członkowie zespołów ds. COVID-19 Polskiej Akademii Nauk i Narodowej Akademii Nauk Ukrainy omawiają we wspólnym stanowisku obserwowane podobieństwa i różnice w pandemii w Polsce i w Ukrainie oraz płynące z tego wnioski. 

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Nowe władze Akademii Młodych Uczonych

Akademia Młodych Uczonych PAN wybrała nowe władze. Przewodniczącym został dr Jacek Kolanowski z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, a zastępcami dr hab. inż. Marta Gmurek z Politechniki Łódzkiej i dr hab. Jan Poleszczuk z Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Stanowisko 22. zespołu ds. COVID-19: Trzecia dawka do trzech razy sztuka?

„Bez wątpienia z czasem ludzkość wygra starcie z SARS-CoV-2, wszyscy musimy jednak dołożyć starań, aby dokonało się to jak najmniejszym kosztem. Dlatego zaleca się ratować życie seniorów, oferując im trzecią dawkę szczepienia” – piszą naukowcy z interdyscyplinarnego Zespołu doradczego ds. COVID-19 przy prezesie PAN w najnowszym stanowisku.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Laureaci Nagród NCN za lata 2020 i 2021

Prof. Jonatan Gutman z Instytutu Matematycznego PAN został laureatem Nagrody NCN 2021. Uroczystość przyznania nagród odbyła się 6 października w Krakowie. Była ona połączona z wręczeniem wyróżnień za 2020 rok. Jedno z nich odebrał prof. Wojciech Fendler, członek AMU PAN. Wyróżnienie NCN otrzymują młodzi uczeni za osiągnięcia w prowadzeniu badań podstawowych.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media