solidarnosczukraina_ukr.jpg

20postaci_promo.jpg

Przyznano Medal im. Tadeusza Kotarbińskiego

Medal im. Tadeusza Kotarbińskiego – ustanowiony w roku 1997 - przyznaje Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk osobom lub instytucjom z kraju i z zagranicy, które wybitnie przyczyniły się do postępu organizacji i zarządzania,    oraz  za wyróżniające się dokonania praktyczne w zakresie organizacji i zarządzania odznaczające się wysoką efektywnością ekonomiczną i społeczną.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Prof. Rowiński na inauguracji detektora fal grawitacyjnych Advanced Virgo

Prof. Paweł Rowiński, Wiceprezes PAN, będzie reprezentował Polską Akademię Nauk podczas uroczystej inauguracji detektora fal grawitacyjnych Advanced Virgo 20 lutego w Europejskim Obserwatorium Grawitacyjnym niedaleko Pizy. W ceremonii wezmą udział przedstawiciele rządów państw zaangażowanych w projekt Advanced Virgo i kierownictwo współtworzących go instytucji naukowych.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Nagrody Naukowe PTF. Wśród laureatów naukowcy z PAN

Prof. Piotr Bożek z AGH, który badał teorię dotyczącą zderzeń jądrowych oraz zespół fizyków uczestniczący w rejestracji fal grawitacyjnych, m.in. prof. Andrzej Królak z Instytutu Matematycznego PAN i NCBJ i dr hab. Michał Bejger z Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN są w gronie laureatów Nagród Polskiego Towarzystwa Fizycznego, przyznawanych za wybitne osiągnięcia i zasługi w dziedzinie badań naukowych, popularyzacji fizyki oraz jej nauczania.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media