solidarnosczukraina_ukr.jpg

20postaci_promo.jpg

Pierwsza część raportu IPCC po polsku

„Wzywamy do podjęcia konsekwentnych działań na wszystkich poziomach decyzyjnych, zmierzających do głębokich redukcji emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych w najbliższych dekadach oraz do realizacji scenariusza, w którym emisje CO2 spadają do zera netto około 2050 r., po czym następuje pochłanianie CO2” – piszą naukowcy z zespołu ds. kryzysu klimatycznego przy prezesie PAN, którzy prezentują polską wersję językową „Podsumowania dla Decydentów” – wyników pracy Pierwszej Grupy Roboczej, pierwszej części 6. Raportu Przeglądowego Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Magazyn „Academia” o sztuce i nauce

Artysta i naukowiec obserwują, analizują i objaśniają świat. To ich łączy. Dzieli ich forma ekspresji. Najnowszy numer magazynu „Academia” o sztuce i nauce zawiera teksty o: związkach matematyki ze sztuką; tym, co taniec może powiedzieć o ludzkim mózgu; edukacji plastycznej; architekturze; nauce prezentowanej w muzeach oraz artystyczno-naukowych przedsięwzięciach.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

List naukowców przed szczytem COP26

38 przedstawicieli instytucji naukowych z całego świata podpisało list, który ma wesprzeć uczestników szczytu COP26 w osiągnięciu celów konferencji, w tym zobowiązania do uzyskania neutralności klimatycznej do połowy stulecia oraz do ograniczenia procesu ocieplania klimatu do 1,5oC. Wśród sygnatariuszy listu jest prezes PAN, prof. Jerzy Duszyński.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Geneza udomowionych koni

Współczesne konie domowe pochodzą z obszaru zachodnich stepów euroazjatyckich – odkrył międzynarodowy zespół naukowców. Nieznaną dotąd genezę udomowienia koni ustalili badacze m.in. z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz Instytutu Botaniki PAN. Wyniki ukazały się w „Nature”.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Stanowisko 23: COVID-19 a granice

Wirus nie zna granic. Pandemia COVID-19 uwidoczniła konieczność podjęcia skoordynowanych działań na rzecz zdrowia i wspólnego bezpieczeństwa Polski i Ukrainy. Członkowie zespołów ds. COVID-19 Polskiej Akademii Nauk i Narodowej Akademii Nauk Ukrainy omawiają we wspólnym stanowisku obserwowane podobieństwa i różnice w pandemii w Polsce i w Ukrainie oraz płynące z tego wnioski. 

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Zmiana klimatu w mieście

Ponad połowa ludności świata mieszka w miastach. Są one przestrzeniami ścierania się interesów społecznych i ekonomicznych, w których nie ma miejsca na głos przyrody. O działalności miast przyczyniającej się do zmian klimatu, ale także przedsięwzięciach chroniących naturę w miastach piszą naukowcy w książce „Miasta i ich mieszkańcy w obliczu wyzwań adaptacji do zmian klimatu” wydanej przez PAN.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Jak rozwija się odpowiedź immunologiczna przeciw SARS-CoV-2? Spotkanie z prof. Jakubem Gołąbem

Reakcje odpornościowe organizmu występują przy każdej chorobie, również w przypadku najbardziej powszechnych infekcji. Jeżeli naturalne bariery zawiodą, aktywowane są wewnętrzne mechanizmy odpowiedzi immunologicznej. Będzie o nich mówił prof. Jakub Gołąb na spotkaniu online z cyklu „Koronawirus na celowniku” PAN i CNK.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe