solidarnosczukraina_ukr.jpg

20postaci_promo.jpg

Aplikacja sprawdzająca obecność w przedszkolach

Platforma Nabór to narzędzie Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, które służy do rekrutacji online do szkół i przedszkoli. Pozwala na tworzenie raportów dotyczących płatności i wysyłanie komunikatów do rodziców. Nowy moduł służy do odnotowywania obecności dziecka w żłobku czy przedszkolu.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Nowe władze Akademii Młodych Uczonych

Akademia Młodych Uczonych PAN wybrała nowe władze. Przewodniczącym został dr Jacek Kolanowski z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, a zastępcami dr hab. inż. Marta Gmurek z Politechniki Łódzkiej i dr hab. Jan Poleszczuk z Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Marsjańskie jagody

Nauka przekracza coraz to nowe granice. Za pomocą zdobyczy technologicznych można badać geologię innych planet. O hipotezach, skąd się wzięły minerały o kulistym kształcie na powierzchni Marsa, piszą naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego i University College Dublin w tekście „Jak powstały marsjańskie sferule?” w magazynie PAN „Academia”.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Stanowisko 22. zespołu ds. COVID-19: Trzecia dawka do trzech razy sztuka?

„Bez wątpienia z czasem ludzkość wygra starcie z SARS-CoV-2, wszyscy musimy jednak dołożyć starań, aby dokonało się to jak najmniejszym kosztem. Dlatego zaleca się ratować życie seniorów, oferując im trzecią dawkę szczepienia” – piszą naukowcy z interdyscyplinarnego Zespołu doradczego ds. COVID-19 przy prezesie PAN w najnowszym stanowisku.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Laureaci Nagród NCN za lata 2020 i 2021

Prof. Jonatan Gutman z Instytutu Matematycznego PAN został laureatem Nagrody NCN 2021. Uroczystość przyznania nagród odbyła się 6 października w Krakowie. Była ona połączona z wręczeniem wyróżnień za 2020 rok. Jedno z nich odebrał prof. Wojciech Fendler, członek AMU PAN. Wyróżnienie NCN otrzymują młodzi uczeni za osiągnięcia w prowadzeniu badań podstawowych.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Wariant Delta co warto wiedzieć u progu czwartej fali pandemii. Spotkanie z dr. hab. Ernestem Kucharem

Wariant koronawirusa Delta, wykryty pierwotnie w Indiach w październiku 2020 roku, dziś jest obecny już w ponad 150 krajach świata, również w Polsce. O tym, jak działa wirus Delta będzie mówił dr hab. Ernest Kuchar z WUM na spotkaniu online 6 października przygotowanym przez Centrum Nauki Kopernik i Polską Akademię Nauk.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Zagrożenia miast w kryzysie klimatycznym

Źle zaprojektowane miasta przyczyniają się do zmian klimatu, a jednocześnie są szczególnie wrażliwe na skutki kryzysu klimatycznego. Przykładowo po 2040 r. w Warszawie śmiertelność wzrośnie nawet ponad 225% w odniesieniu do sytuacji obecnej – ostrzegają członkowie zespołu doradczego ds. kryzysu klimatycznego przy prezesie PAN w nowym komunikacie. Rekomendują działania. 

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Shakespeare i wszechświat

William Shakespeare brał pod uwagę najnowsze obserwacje kosmosu prowadzone w XVI wieku, tworząc swoje dzieła – informują naukowcy, a wśród nich prof. Jarosław Włodarczyk z Instytutu Historii Nauki PAN. Do tej pory literaturoznawcy i autorzy krytycznych edycji sztuk Shakespeare’a umieszczali akcje jego dramatów w geocentrycznym kosmosie, rządzonym przez fizykę Arystotelesa. Zarzucali mu brak zainteresowania astronomią.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Plany równości płci. Przewodnik Biura PolSCA

Instytuty naukowe PAN wprowadzają plany na rzecz równości płci. Jednostkom, które takie dokumenty przygotowują, pomocny będzie poradnik opracowany przez Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli. Zapewnienie równości płci w instytucjach naukowych wkrótce będzie brane pod uwagę w procesie przyznawania grantów w konkursach z Horyzontu Europa, MSCA i ERC.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Spotkanie sekretarz energii USA z polskimi badaczkami

– Nie ograniczajcie się oczekiwaniami wobec was, stworzonymi przez innych – powiedziała do polskich naukowczyń sekretarz energii USA Jennifer Granholm. 24 września w Warszawie spotkała się z przedstawicielkami polskich instytucji naukowych, by rozmawiać o energetyce, zmianach klimatu oraz aktywności kobiet w nauce i technologii. Gospodarzem spotkania była Polska Akademia Nauk.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media