solidarnosczukraina_ukr.jpg

 

Debata o imigrantach na sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN

131. sesja Zgromadzenia rozpocznie się debatą dotyczącą napływu do Europy uchodźców z Azji i z Afryki. W dyskusji nad problemem imigracji udział wezmą: prof. dr hab. Marcin Kula (UW), prof. dr hab. Marek Okólski (Komitet Badań nad Migracjami PAN), dr hab. Maciej Duszczyk (Zespół Polityk Migracyjnych, Ośrodek Badań nad Migracjami UW) oraz dr hab. Michał Bilewicz (Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW).

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Wszyscy jesteśmy Francuzami - reakcja PAN po zamachach terrorystycznych w Paryżu

W związku z tragicznymi wydarzeniami w Paryżu, prof. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk przesłał do Pierre’a Buhlera, Ambasadora Republiki Francuskiej w Polsce list z wyrazami solidarności z narodem francuskim i kondolencjami dla rodzin ofiar zamachów terrorystycznych. Prezes PAN napisał m.in., że Francja nie jest osamotniona w tych tragicznych chwilach, które powinny zjednoczyć cały demokratyczny świat w walce z terroryzmem.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Stanowisko Rady Kuratorów Wydziału I Polskiej Akademii Nauk w sprawie nowelizacji ustawy o finansowaniu nauki

Informacja prasowa 15.01.2015

W wyniku nowelizacji Ustawy o finansowaniu nauki (z 15 stycznia 2015 r.) finansowanie publikacji ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego stało się niemożliwe poza paroma wyjątkami (digitalizacja, wersje online, recenzenci zagraniczni, międzynarodowa rada naukowa, numery angielskojęzyczne; art. 25, ust. 4 a). W odpowiedzi na głosy sprzeciwu wobec tych rozwiązań ministerstwo wyjaśniło, iż koszty publikacji powinny być pokrywane z dotacji statutowej lub ze środków grantowych. I że poprzedni sposób finansowania publikacji nie zawsze wspierał tytuły wartościowe. Uważamy te wyjaśnienia, i co ważniejsze, kierunki nowelizacji za niewłaściwe, często spóźnione i ogólnie niekorzystne dla środowiska naukowego:

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media
Pierwsza polska wyprawa w Himalaje Nepalu 1974

Wystawa „Pierwsza polska wyprawa w Himalaje Nepalu 1974” w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie

Muzeum Ziemi PAN w Warszawie zaprasza na najnowszą wystawę czasową z cyklu Natura – Sztuka zatytułowaną „Pierwsza polska wyprawa w Himalaje Nepalu 1974”. Wystawa została zorganizowana z okazji 40-lecia zdobycia dziewiczego szczytu przez ekipę Polskiego Klubu Górskiego. Prezentowane zdjęcia stanowią fotograficzną relację oraz dokumentację wyprawy z 1974 r. Ekspozycja „Pierwsza polska wyprawa w Himalaje Nepalu 1974” czynna będzie w dniach 20 listopada – 23 grudnia 2015 r.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Relacja z debaty zorganizowanej przez Akademię Młodych Uczonych „Konflikt czy sztafeta pokoleń”

Debata Akademii Młodych Uczonych PAN odbyła się w dniu 4 listopada 2015 r. w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i składała się z dwóch paneli (Panel I - „Modele kariery naukowej - zróżnicowanie i specyfika” oraz Panel II - „Idea mentoringu w polskiej nauce. Teraźniejszość i przyszłość”).

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
Sympozjum poświęcone postaci Otto Forst de Battaglii w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu

Sympozjum poświęcone postaci Otto Forst de Battaglii w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu

Z okazji 50. rocznicy śmierci Otto Forst de Battaglii, wielkiego Europejczyka i pośrednika między kulturami, 19 listopada 2015 r. o godz. 18 w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu odbędzie się sympozjum poświęcone jego osobie. Wydarzenie jest współorganizowane przez Uniwersytet Wrocławski oraz Konsulat Honorwy Republiki Austrii we Wrocławiu.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
Druga debata pt. „Konflikt czy sztafeta pokoleń” organizowana przez Akademię Młodych Uczonych

Druga debata pt. „Konflikt czy sztafeta pokoleń” organizowana przez Akademię Młodych Uczonych

4 listopada 2015 r. w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego, odbyła się debata pt. „Konflikt czy sztafeta pokoleń”. Wiodącym tematem debat „Konflikt czy sztafeta pokoleń” były wzajemne stosunki między naukowcami o różnym stażu pracy i doświadczeniu. Podczas ubiegłorocznych dyskusji, prowadzonych w trakcie trzech paneli, podjęto kwestie sytuacji naukowców na różnych etapach kariery, od osób rozpoczynających karierę naukową, poprzez usamodzielniających się, aż po naukowców o ugruntowanej pozycji i dorobku.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
Kierownictwo PAN z wizytą studyjną w Paryżu

Kierownictwo PAN z wizytą studyjną w Paryżu - relacja

Wsparcie w zdobywaniu środków na badania z unijnych programów, ewaluacja jednostek i zespołów badawczych oraz współpraca międzynarodowa – to najważniejsze tematy omawiane podczas dwudniowego pobytu delegacji Polskiej Akademii Nauk w Paryżu. Rozmowy toczyły się w kilku ważnych francuskich instytucjach naukowych. W dniach 28-29 października 2015 r. Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński wraz z Wiceprezesami PAN: prof. Stanisławem J. Czuczwarem, prof. Elżbietą Frąckowiak, prof. Stefanem Malepszym, prof. Edwardem Nęcką oraz prof. Pawłem Rowińskim uczestniczyli w serii spotkań w paryskich instytucjach naukowych.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
Dzień Otwarty Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie - plakat

Dzień Otwarty Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, zaprasza 6 listopada 2015 r. do laboratoriów na fascynujące spotkanie z fizyką i chemią. W programie wykłady, pokazy oraz minikonkurs wiedzy chemicznej. Przygotowano zajęcia dla uczestników w różnym wieku, poczynając od uczniów starszych klas szkół podstawowych.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
Wizyta Sekretarz Generalnej Funduszu Badań Naukowych Flandrii (FWO) w PAN

Wizyta Sekretarz Generalnej Funduszu Badań Naukowych Flandrii (FWO) w PAN

14 października 2015 roku Sekretarz Generalna Funduszu Badań Naukowych Flandrii (FWO), dr. ir. Elisabeth Monard spotkała się z Wiceprezesami Polskiej Akademii Nauk, prof. Pawłem Rowińskim i prof. Stanisławem Czuczwarem oraz z delegacjami z jednostek naukowych PAN odpowiedzialnymi za współpracę polsko-flandryjską: Instytutu Badań Systemowych PAN, Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN oraz Instytutu Chemii Fizycznej PAN (dyrektorami, naukowcami polskimi oraz naukowcami belgijskimi przebywającymi aktualnie w Polsce w ramach wymiany osobowej).

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
Badacze polarnicy odznaczeni „Bene Merito”

Odznaka „Bene Merito” dla polskich polarników

26 października 2015 r. wiceminister spraw zagranicznych Henryka Mościcka-Dendys uhonorowała odznaką „Bene Merito” polskich polarników. Dziękując polskim naukowcom za pracę, za sprawą której Polska postrzegana jest jako kraj dzielący się wiedzą, zaangażowany i nowoczesny zwróciła uwagę, że powiewająca nad stacjami polarnymi polska flaga jest często jedynym świadectwem naszej obecności w tych odległych rejonach globu. W tak trudnych warunkach polscy badacze realizują tzw. dyplomację naukową, a współpraca z partnerami zagranicznymi i wyniki polskich badań kształtują politykę zagraniczną i regionalną kraju. Dzięki tym wszystkim działaniom Polska, jako członek obserwator w Radzie Arktyki, może prezentować własne stanowisko w sprawie obszarów polarnych.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Polsko-rosyjskie forum ekonomiczne w Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie

22 października 2015 r w Instytucie Ekonomii Rosyjskiej Akademii Nauk odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana „Imperatywy współpracy w niespokojnym świecie”. Organizatorem spotkania była Stacja Naukowa PAN w Moskwie we współpracy z Instytutem Ekonomii Rosyjskiej Akademii Nauk i Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN. Patronat nad wydarzeniem objęła Ambasada RP w Moskwie.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe