O reformie PAN z łódzkim środowiskiem Akademii

„Wszelkie zmiany powinny służyć wzmocnieniu pozycji PAN na arenie krajowej i międzynarodowej. Stawiamy na powiązanie korporacji uczonych z instytutami, które będą silniej uczestniczyć w pracach Akademii” – mówił wiceprezes PAN prof. Paweł Rowiński podczas wizyty w Łodzi.

Czytaj więcej

Apel o etyczne komunikowanie badań dot. COVID-19

Uczonych obowiązuje krytycyzm wobec uzyskanych wyników, a badania muszą przejść ekspercką procedurę recenzyjną, zwieńczoną publikacją w czasopiśmie naukowym. Kryteria te nie zostały zachowane w przypadku styczniowych doniesień o odkryciu mutacji genetycznej rzekomo zwiększającej ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19.

Czytaj więcej

Stanowisko 29. Niski poziom zaszczepienia społeczeństwa w Polsce szkodzi gospodarce

W sytuacji nagminnego lekceważenia zasady MDDW (maseczka, dystans, dezynfekcja i wietrzenie) niski poziom zaszczepienia społeczeństwa szkodzi gospodarce. Epidemia, z którą zmagamy się obecnie, prawdopodobnie niedługo wygaśnie. Jednak po niej nieuchronnie przyjdą kolejne. Pamiętajmy o ważnej lekcji z obecnej epidemii – rygorystyczne przestrzeganie zasad profilaktyki i powszechne szczepienia chronią nie tylko zdrowie społeczeństwa, ale także gospodarkę kraju.

Czytaj więcej

Stanowisko 28: Omikron atakuje ratujmy siebie i państwo 

„Najwyższa pora skończyć z poglądem, że jeszcze wielu rzeczy o SARS-CoV-2 czy o szczepionkach nie wiemy. COVID-19 to jedna z najlepiej poznanych chorób zakaźnych w historii medycyny, a szczepionka przeciw tej chorobie jest najlepiej zbadaną szczepionką w historii szczepień. Wyraźny jest natomiast deficyt woli zwalczania epidemii COVID-19 u rządzących” – piszą naukowcy z zespołu ds. COVID-19 przy prezesie PAN w stanowisku 28. i przypominają, że wolność człowieka do dokonywania nieracjonalnych, sprzecznych z naukowymi poglądami wyborów kończy się tam, gdzie zaczynają one zagrażać zdrowiu i życiu współobywateli. 

Czytaj więcej

Harmonogram wyborów w Polskiej Akademii Nauk w 2022 roku

Wraz z końcem roku zakończy się obecna kadencja władz Polskiej Akademii Nauk. W czerwcu nastąpi wybór komisji wyborczej, a głosowanie nad kandydaturami na Prezesa PAN odbędzie się w październiku. Nowych wiceprezesów poznamy w grudniu. W 2022 roku odbędą się także wybory m.in. członków Komisji do spraw etyki w nauce, Prezydium PAN, dziekanów wydziałów, prezesów oddziałów, przewodniczących rad kuratorów, członków i przewodniczącego Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych PAN.

Czytaj więcej

Installation Grant EMBO dla badaczki z PAN

Europejska Organizacja Biologii Molekularnej przyznało granty na założenie zespołów badawczych sześciorgu naukowcom. Dr Karolina Szczepanowska w Międzynarodowym Instytucie Mechanizmów i Maszyn Molekularnych PAN pokieruje grupą, która będzie analizować zmiany nowotworowe w mitochondriach.

Czytaj więcej

Zmarł prof. Roman Micnas

Członek rzeczywisty PAN i dziekan Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN, ekspert w dziedzinie fizyki teoretycznej prof. Roman Micnas odszedł 13 stycznia.

Czytaj więcej

Grant ERC na badania o przesiedleniach

– Rzeczy działają jak duchy poprzedniej kultury i zmuszają osadników do interakcji z „widmową” obecnością wysiedlonych – uważa dr Karolina Ćwiek-Rogalska, która otrzymała grant Starting ERC na badania kulturowe o przesiedleniach w Polsce, Czechach i na Słowacji po 1945 r.

Czytaj więcej

Granty Starting ERC 2021

Europejska Rada ds. Badań Naukowych ogłosiła wyniki konkursu Starting Grant. Otrzymało je ośmioro badaczy, którzy poprowadzą prace w polskich instytucjach. Wśród nich jest dr Karolina Ćwiek-Rogalska z Instytutu Slawistyki PAN. Od 2007 roku granty ERC otrzymały 53 osoby, które realizowały lub realizują badania w Polsce.

Czytaj więcej

Taki był rok 2021 w PAN

Przypominamy znaczące momenty z życia PAN w mijającym roku. Wybraliśmy wydarzenia, które zyskały zainteresowanie opinii publicznej: wyprawy badawcze, nagrody za wynalazki, miejsca w rankingach i ważne publikacje.

Czytaj więcej