Instytuty PAN z grantami na zielony ład

Komisja Europejska przeznaczyła miliard euro na sfinansowanie projektów badawczych i innowacyjnych, które przyczynią się do odpowiedzi UE na kryzys klimatyczny i pomogą chronić unikalne ekosystemy i różnorodność biologiczną Europy. W czterech projektach konsorcjantami są trzy instytuty PAN: Maszyn Przepływowych, Budownictwa Wodnego i Chemii Bioorganicznej.

Czytaj więcej

Stanowisko 25: Omicron – nowy wariant wirusa SARS-CoV-2

Niedawno pojawiły się informacje, że odkryto B.1.1.529 Omicron, czyli nowy, potencjalnie niebezpieczny wariant wirusa SARS-CoV-2. Komisja Europejska rozważa zakaz lotów do krajów, w których pojawił się ten wariant. Część z krajów, m.in. Wielka Brytania, Włochy czy Stany Zjednoczone, już podjęła takie kroki. Stany Zjednoczone wprowadziły ograniczenia dotyczące podróży z Republiki Południowej Afryki, Botswany, Namibii, Malawi, Zimbabwe, Zambii, Lesoto i Eswatini. Czy mamy powody do niepokoju? Nowe stanowisko zespołu ds. COVID-19 przy prezesie PAN.

Czytaj więcej

Pierwsza część raportu IPCC po polsku

„Wzywamy do podjęcia konsekwentnych działań na wszystkich poziomach decyzyjnych, zmierzających do głębokich redukcji emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych w najbliższych dekadach oraz do realizacji scenariusza, w którym emisje CO2 spadają do zera netto około 2050 r., po czym następuje pochłanianie CO2” – piszą naukowcy z zespołu ds. kryzysu klimatycznego przy prezesie PAN, którzy prezentują polską wersję językową „Podsumowania dla Decydentów” – wyników pracy Pierwszej Grupy Roboczej, pierwszej części 6. Raportu Przeglądowego Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu.

Czytaj więcej

Środowiskowy projekt reformy PAN

Prezydium PAN przyjęło projekt nowelizacji ustawy o Polskiej Akademii Nauk przygotowany przez działający od 2019 r. zespół pod przewodnictwem prof. Pawła Rowińskiego. Projekt jest dalej konsultowany w środowisku akademii.

Czytaj więcej