Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla naukowców PAN 

Prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN i prof. Grzegorz Pietrzyński z Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN zostali laureatami Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2021. To jedno z najważniejszych wyróżnień naukowych w Polsce, w tym roku przyznane po raz 30. 

Czytaj więcej

List naukowców przed szczytem COP26

38 przedstawicieli instytucji naukowych z całego świata podpisało list, który ma wesprzeć uczestników szczytu COP26 w osiągnięciu celów konferencji, w tym zobowiązania do uzyskania neutralności klimatycznej do połowy stulecia oraz do ograniczenia procesu ocieplania klimatu do 1,5oC. Wśród sygnatariuszy listu jest prezes PAN, prof. Jerzy Duszyński.

Czytaj więcej

Stanowisko 23: COVID-19 a granice

Wirus nie zna granic. Pandemia COVID-19 uwidoczniła konieczność podjęcia skoordynowanych działań na rzecz zdrowia i wspólnego bezpieczeństwa Polski i Ukrainy. Członkowie zespołów ds. COVID-19 Polskiej Akademii Nauk i Narodowej Akademii Nauk Ukrainy omawiają we wspólnym stanowisku obserwowane podobieństwa i różnice w pandemii w Polsce i w Ukrainie oraz płynące z tego wnioski. 

Czytaj więcej

Nagrody Naukowe „Polityki” dla badaczy z PAN

Dr Michał Przeperski z Instytutu Historii Nauki PAN i dr Sebastian Trojanowski z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN otrzymali Nagrody Naukowe „Polityki”. Kapituła przyznała wyróżnienia także czterem finalistom, którzy pracują w instytutach PAN.

Czytaj więcej

Nowe władze Akademii Młodych Uczonych

Akademia Młodych Uczonych PAN wybrała nowe władze. Przewodniczącym został dr Jacek Kolanowski z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, a zastępcami dr hab. inż. Marta Gmurek z Politechniki Łódzkiej i dr hab. Jan Poleszczuk z Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN.

Czytaj więcej

Warsztaty ERC z Key Innovations w październiku

Zapraszamy polskich naukowców planujących ubiegać się o granty ERC (m.in. Starting i Consolidator) na bezpłatne warsztaty, które poprowadzi firma Key Innovations. Szkolenie odbędzie się 26 października 2021 r. w godzinach 11.30–16.00 za pośrednictwem platformy Zoom.

Czytaj więcej

Laureaci Nagród NCN za lata 2020 i 2021

Prof. Jonatan Gutman z Instytutu Matematycznego PAN został laureatem Nagrody NCN 2021. Uroczystość przyznania nagród odbyła się 6 października w Krakowie. Była ona połączona z wręczeniem wyróżnień za 2020 rok. Jedno z nich odebrał prof. Wojciech Fendler, członek AMU PAN. Wyróżnienie NCN otrzymują młodzi uczeni za osiągnięcia w prowadzeniu badań podstawowych.

Czytaj więcej