Stanowisko genetyków dotyczące ochrony danych

Genetycy zrzeszeni w Komitecie Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN oraz Polskim Towarzystwie Genetyki Człowieka wyrażają zaniepokojenie, czy dane medyczne są odpowiednio chronione. Wątpliwości przekazują we wspólnym stanowisku.

Czytaj więcej

Dlaczego komórki reagują różnie na ten sam bodziec

Jesteśmy o krok bliżej do rozwiązania tej zagadki dzięki badaniom prowadzonym w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN (IPPT PAN). Wyniki opublikowało prestiżowe czasopismo naukowe „Science Signaling”. Lepsze zrozumienie jak komórki reagują na bodźce ma znaczenie np. dla projektowania skutecznych leków.

Czytaj więcej

Nauka Obywatelska na rzecz bioróżnorodności

Instytut Genetyki Roślin PAN jest jednym z 28 partnerów europejskiego projektu INCREASE, dzięki któremu zostaną opracowane narzędzia badawcze do charakteryzowania, zachowania i zarządzania bioróżnorodnością roślin strączkowych, takich jak fasola, ciecierzyca, soczewica i łubin. Każdy może wziąć udział w projekcie i wyhodować fasolę.

Czytaj więcej

Jak wyglądały dinozaury?

Rekonstrukcje dinozaurów i innych prehistorycznych stworzeń to sztuka opierająca się na odkryciach paleontologicznych. O tym jak stan wiedzy naukowej wpływa na odtwarzanie wyglądu wymarłych zwierząt opowiada artykuł „Jak ożywić dinozaura” Agnieszki Kapuścińskiej z Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN w najnowszym numerze magazynu PAN „Academia” poświęconym nauce i sztuce.

Czytaj więcej

Jak rozsądnie korzystać z dużych rzek i o nie dbać?

Czy w Polsce potrzebujemy transportu wodnego? Co z budową elektrowni wodnych? Dlaczego w miastach widzimy coraz więcej betonu, a mniej zieleni? Nad tymi zagadnieniami zastanawiali się naukowcy na konferencji online z cyklu „Duże rzeki” zorganizowanej 17 listopada przez Polską Akademię Nauk i Komitet Gospodarki Wodnej PAN.

Czytaj więcej

Inwazja obcych gatunków roślin na cmentarzach

Niektóre obce gatunki roślin zadomowiły się już na stałe w naszej florze, rosnąc m.in. na cmentarzach i w ich okolicach. Naukowcy z Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk zbadali, czy i jakie nekropolie mogą być miejscami rozprzestrzeniania obcych gatunków roślin.

Czytaj więcej

Badanie ptasich wędrówek

W jesienne dni obserwujemy ptaki odlatujące na zimowiska. Jedną z metod śledzenia przemieszczania się ptaków jest obrączkowanie. Każdy może włączyć się w badania Stacji Ornitologicznej Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Gdańsku, zgłaszając zaobserwowane ptaki z obrączkami.

Czytaj więcej

Stare drzewa dają mniej owoców

Starzejące się drzewa są z czasem coraz mniej płodne – ustalił międzynarodowy zespół naukowców z m.in. Instytutu Botaniki PAN i Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN. Wniosek z badań pomoże skutecznie zarządzać zasobami drzewnymi. Wyniki opublikowało „Proceedings of the National Academy of Sciences”.

Czytaj więcej

Zróżnicowana dieta pszczół

Na terenach wiejskich pszczoły mają bardziej zróżnicowaną dietę w porównaniu do obszarów miejskich. Naukowcy z Instytutu Ochrony Przyrody PAN i innych ośrodków zbadali, jaki rodzaj pyłku zbiera pszczoła murarka ogrodowa (Osmia bicornis) w zależności od stopnia urbanizacji środowiska.

Czytaj więcej

Energia elektryczna z nadtlenku wodoru

Produkcja energii elektrycznej ze związków chemicznych ma minimalny wpływ na środowisko. Zespół naukowców z Instytutu Chemii Fizycznej PAN zaprezentował wyniki badań reakcji generowania nadtlenku wodoru na granicy faz niemieszających się rozpuszczalników, takich jak woda i olej. Analizowanie wpływu rozpuszczalnika na wydajność reakcji może pomóc w lepszym poznaniu mechanizmu wytwarzania H2O2.

Czytaj więcej