UWAGA! Odwiedzasz archiwalną stronę, która wkrótce przestanie działać. Zapraszamy do nowego serwisu pan.pl.

Zbrojny Mieszka I złożony w kurhanie w Bodzi

W mauzoleum w postaci ziemnego kurhanu, znajdującego się w dzisiejszej wsi Bodzi, pod k. X w. złożono przedstawiciela zbrojnej elity Mieszka I – uważa prof. Andrzej Buko z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Dostojnik urodził się nad Wisłą, ale znaczną część życia spędzić miał w Skandynawii. Jego grób dał początek znanej nekropolii. Artykuł na ten temat ukaże się w tym roku w czasopiśmie „Slavia Antiqua”.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Skąd przekonanie o „spisku gender”? Zbadali to naukowcy

W istnienie „spisku gender” wierzy niemal 30 proc. polskich katolików, zbadanych przez zajmujących się teoriami spiskowymi dr Martę Marchlewską z Instytutu Psychologii PAN, dr Paulinę Górską, dr. Mikołaja Winiewskiego i mgr. Filipa Łozowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Aleksandrę Cichocką z University of Kent. Wiara w istnienie takiego spisku związana jest z przekonaniem o wyższości własnej grupy wyznaniowej, nie wynika zaś z religijności czy samej wiary w Boga.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Samotny chrzest Mieszka I

– Archeologia nie dostarcza żadnych śladów szerszej działalności misyjnej Mieszka. Nie mamy przedmiotów związanych z liturgią czy budowli sakralnych poza samym Poznaniem. Do czasów Bolesława Chrobrego mieszkańcy ziem Mieszka w dalszym ciągu palą zwłoki. To wszystko świadczy o tym, że Mieszko prawdopodobnie włączył się do świata chrześcijańskiego, ale wyłącznie ze swoim najbliższym otoczeniem – mówi prof. Przemysław Urbańczyk z UKSW i Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe