Na tropie leptokwarków i nowej fizyki

Materia dzieli się na dwa rodzaje cząstek: leptony i kwarki. Badacze podejrzewają, że przy odpowiednio dużej energii mogą powstawać leptokwarki. Temat zgłębia międzynarodowa grupa naukowców, która przeanalizowała dane z Wielkiego Zderzana Hadronów w CERN pod Genewą. W projekcie uczestniczy badaczka z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media