corona-header-new.jpg

pasific-header.jpg

klimat-header.jpg

Informujemy, że w Kancelarii PAN wprowadzono system pracy rotacyjnej. Prosimy o korzystanie z korespondencji e-mailowej i kontaktów telefonicznych - więcej informacji.

Komentarz do Stanowiska 9. zespołu ds. COVID-19 przy Prezesie PAN

Po publikacji stanowiska „Scenariusze na 2021 rok” otrzymaliśmy liczne pytania, o to, który z tych scenariuszy jest najbardziej prawdopodobny. Na tak postawione pytanie odpowiedź jednoznaczna nie jest jednak możliwa. Między innymi dlatego, że prawdopodobieństwo realizacji tych scenariuszy zależy nie tylko od działań, na które mamy wpływ, to znaczy od sprawności systemu szczepień i zachowań ludzi, ale i od czynników, na które wpływ mamy znikomy.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Stanowisko Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN w sprawie rozpowszechnianych nieprawdziwych informacji o szczepionkach przeciw COVID-19 oraz testach PCR wykrywających SARS-CoV-2

W ostatnim czasie, głównie w mediach społecznościowych, ukazują się wypowiedzi pod postacią wywiadów, sygnowane przez osoby posiadające tytuł naukowy. Wypowiedzi te wprowadzają dezinformację na temat wirusa SARS-CoV-2 i szczepionek przeciw COVID-19. Jednym z przykładów jest internetowy wywiad O szczepionce genetycznej Pfizera i testach PCR prof. Romana Zielińskiego udzielony Agnieszce Kisielewskiej. Takie wypowiedzi pozostają w sprzeczności z aktualnym stanem wiedzy w zakresie genetyki medycznej i diagnostyki laboratoryjnej.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Stanowisko 9. zespołu ds. COVID-19 przy Prezesie PAN: Scenariusze na 2021 rok

Właśnie skończył się rok 2020. To dobry czas na jego podsumowanie i planowanie działań w roku, w który wkraczamy. W związku z tym przedstawiamy hipotetyczne scenariusze rozwoju pandemii COVID-19 w 2021 roku i w latach najbliższych. Z naukowego punktu widzenia, wszystkie one mogą się zdarzyć i na wszystkie powinniśmy być przygotowani.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

„Polska na biegunach” - numer specjalny kwartalnika „Academia”

Dwujęzyczny numer specjalny kwartalnika „Academia” to zaktualizowane i poprawione wydanie z 2017 roku. „Polska na biegunach” przybliża zagadnienia związane z polskimi stacjami badawczymi w Arktyce i na Spitsbergenie. Posiadanie stacji badawczych na obu biegunach daje polskim naukowcom olbrzymią przewagę i potencjał w świecie badań polarnych.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu rozpoczął nowoczesną diagnostykę wykrywającą jednocześnie grypę i koronawirusa

To pierwsza w Polsce diagnostyka oparta na innowacyjnym teście F-INe COST (Fast INfluenza Cov One Step Test) opracowanym przez naukowców z IGC PAN uruchomiona na szeroką skalę dla Polaków. Test oparty jest o standardowy qRT-PCR, pozwalający na wykrywanie w jednej mieszaninie reakcyjnej obecności materiału genetycznego wirusów SARS-CoV-2, wirusa grypy typu A i wirusa grypy typu B. Prototyp testu został zgłoszony do Urzędu Patentowego RP.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Kryształowe Brukselki 2020 dla PAN

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN jednym z laureatów Kryształowej Brukselki 2020 dla instytucji naukowej. Nagrodę specjalną otrzymał prof. Tadeusz Burczyński z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Kryształowa Brukselka docenia wybitne osiągnięcia w realizacji Programów Ramowych Badań i Innowacji UE.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Sprzeciw Rady Upowszechniania Nauki PAN wobec zrównywania treści naukowych z pseudonauką

„Misją systemu szkolnictwa wyższego i nauki jest prowadzenie najwyższej jakości kształcenia i badań naukowych. W murach uczelni publicznych nie powinna więc mieć miejsca promocja tez w oczywisty sposób antynaukowych. Niestety w ostatnim czasie obserwujemy wzmożenie aktywności grup szerzących treści negujące odkrycia naukowe.” – czytamy w stanowisku Rady Upowszechniania Nauki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk z 15 grudnia 2020 r.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

„Polarniczki”. Wyprawy polarne kobiecym okiem

Kobiety, które odważyły się na udział w wyprawie polarnej - i pokochały życie w okolicy biegunów. „Polarniczki” to pomysł jednej z nich - projekt, który zbiera inspirujące historie uczestniczek wypraw badawczych na Antarktykę i Arktykę. Dagmara Bożek z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, inicjatorka projektu, opowiada o tym, co pociąga kobiety w wyprawach na krańce świata.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Stanowisko 7. zespołu ds. COVID-19 przy Prezesie PAN: Szczepienie jest jedynym racjonalnym wyborem, dzięki któremu będziemy mogli szybciej wyjść z pandemii

COVID-19 od miesięcy rujnuje nie tylko zdrowie milionów osób, ale też gospodarki krajów na całym świecie. Od początku pandemii badaczki i badacze z wielu krajów pracują nad szczepionką przeciw COVID-19. Jesteśmy coraz bliżej przełomu. Spora część naszego społeczeństwa ma jednak obawy przed zaszczepieniem się. W tym stanowisku omawiamy ryzyka i wyjaśniamy dlaczego szczepienie jest jedynym racjonalnym wyborem, dzięki któremu będziemy mogli szybciej wyjść z pandemii, ochronić życie i zdrowie milionów osób oraz ograniczyć kryzys ekonomiczny i społeczny.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Komitet Elektrotechniki PAN o wdrożeniu energetyki jądrowej w Polsce

Przed sektorem energetyki w Polsce stoją poważne wyzwania związane z ograniczeniem emisji . Wymagają tego porozumienie klimatyczne ONZ z 2015 roku i decyzja Rady Europejskiej w sprawie poziomu redukcji emisji w państwach członkowskich UE do 2030 roku. Komitet Elektrotechniki PAN wskazuje długoterminową strategię rozwoju sektora wytwórczego elektroenergetyki w Polsce, która uwzględnia rozwiązanie problemu redukcji emisji dwutlenku węgla.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media