Polska i Białoruś powołały radę naukową ds. Puszczy Białowieskiej

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Polska Akademia Nauk (PAN) i Narodowa Akademia Nauk Białorusi (NANB) zdecydowały 21 sierpnia w Mińsku o powołaniu rady ds. Puszczy Białowieskiej. Celem jest ochrona fauny i flory oraz ograniczenie skutków zmian klimatycznych w Puszczy.

Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński i prof. Marek Konarzewski wzięli udział w posiedzeniu Prezydium NASB. To właśnie na nim powołano naukową radę, w ramach której eksperci przygotują rekomendacje w zakresie ochrony bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej. Decyzję ogłosił przewodniczący NANB Władimir Gusakow.

Kontakty z białoruskimi naukowcami są ważne dla PAN. „Rozwiązanie typowych problemów, przed którymi stoją nasze kraje, jest szczególnie aktualne. Przede wszystkim dotyczy to zachowania Puszczy Białowieskiej, dziedzictwa narodowego Białorusi i Polski. Ważne są również kwestie, jak zmiany klimatu będą wpływać na Puszczę” – ocenił Jerzy Duszyński.

Szefowie obu akademii podkreślali ogromny potencjał współpracy dwustronnej w różnych dziedzinach nauki. Dyskutowali też m.in. o wspólnych projektach w ramach unijnego programu Horyzont 2020.

Polska delegacja gościła w Mińsku od 20 do 23 sierpnia. Prezes PAN został wyróżniony Honorowym Medalem Ignatowskiego przyznawanym przez NANB.

Prezesi PAN i NASB podpisują umowę w otoczeniu współpracowników

Uścisk dłoni prezesów PAN i NASB chwilę po wręczeniu medalu prof. Duszyńskiemu

Źródło informacji: PAN