Ważne odkrycie lubelskich naukowców badania fotosyntezy

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Czy zamienimy słońce na plony? W świetle najnowszych badań naukowców z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, opublikowanych właśnie w czasopiśmie "Journal of Physical Chemistry Letters", będzie to możliwe.

Pole zboża w tle niebieskie niebo

Proces fotosyntezy

Do tej pory sądzono, że biochemiczny proces fotosyntezy zachodzący w komórkach roślinnych, zawierających chlorofil lub bakteriochlorofil przebiega jedynie pod wpływem działania energii świetlnej. To jedna z najważniejszych przemian zachodzących w przyrodzie. Dzięki niemu, energia słoneczna, niezbędna do życia na Ziemi, może być skutecznie wykorzystana, przekształcając się w energię chemiczną.

Odkrycie zespołu prof. Wiesława Gruszeckiego z Lublina

Pogląd, że w fotosyntezie rośliny korzystają tylko z kwantów światła, został ostatnio podważony przez zespół z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie. Naukowcy wskazali dodatkowy mechanizm: w procesie fotosyntezy wykorzystywana jest również energia cieplna, która powstaje w nim jako nieistotny – jak sądzono – skutek uboczny. Oznacza to, że niejako  powtórne wykorzystanie przez rośliny już wytworzonej energii jest niezbędne w procesie wydajnego rozkładania wody do tlenu.

Gdyby produkować rośliny, w których ścieżka odzyskiwania energii cieplnej będzie jeszcze sprawniejsza – uważa prof. Gruszecki – to fotosynteza przebiegać będzie efektywniej, a roślina produkować będzie więcej biomasy. To zaś przekłada się bezpośrednio na większe plony.

Zdaniem prof. Gruszeckiego kolejnym miejscem, gdzie można zastosować nową wiedzę, jest produkcja urządzeń do sztucznej fotosyntezy. Prace nad nimi trwają już w różnych miejscach na świecie, również w Polsce.

Badania opublikowano na łamach „Journal of Physical Chemistry Letters”.

Źródło: PAP – Nauka w Polsce