Inwazja obcych gatunków roślin na cmentarzach

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Niektóre obce gatunki roślin zadomowiły się już na stałe w naszej florze, rosnąc m.in. na cmentarzach i w ich okolicach. Naukowcy z Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk zbadali, czy i jakie nekropolie mogą być miejscami rozprzestrzeniania obcych gatunków roślin.

20211029_cmentarz.jpg

Badacze podzielili tereny przyległe do cmentarzy na trzy grupy ze względu na sposób użytkowania: naturalne, półnaturalne i zaburzone. Po przeanalizowaniu 32 wiejskich i miejskich cmentarzy i ich otoczenia w południowej Polsce stwierdzili, że więcej obcych gatunków rośnie wśród grobów znajdujących się w otoczeniu zaburzonym, czyli w okolicy budynków, dróg, pól uprawnych, nieużytków. Dużo mniej jest ich na cmentarzach z otoczeniem naturalnym.

Oznacza to, że nekropolie z otoczeniem zaburzonym mogą być centrami rozsiewania obcych gatunków roślin wysadzanych w celach ozdobnych. Szanse ich dalszej inwazji mogą zmniejszyć odpowiednia strategia zagospodarowania terenów oraz utrzymanie lub poprawa różnorodności biologicznej okolic cmentarzy.
Artykuł „Cemetery fugitives: The role of the land use of the surroundings of burial places in alien plant species invasions“.

Na zdjęciach najpopularniejsze rośliny na cmentarzach odnotowane w badaniu:

  • chwastnica jednostronna (źródło: Forest & Kim Starr, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons)
  • szczawik żółty (źródło: Jason Hollinger, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons)
  • konyza kanadyjska (źródło: AnRo0002, CC0, via Wikimedia Commons)
  • niecierpek drobnokwiatowy (źródło: Mark14CC BY 2.5, via Wikimedia Commons)
  • żółtlica owłosiona (źródło: RasbakCC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)
  • przetacznik perski (źródło: StrobilomycesCC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

Oprac. na podstawie informacji Instytutu Ochrony Przyrody PAN