Czego Polacy uczą Turków? Spotkanie w Instytucie Geofizyki PAN

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

igf trk

Ośrodek Rozwoju Edukacji, który nadzorował wdrażanie edukacyjnych projektów konkursowych, wytypował Instytut, jako realizatora największego projektu innowacyjnego z zakresu edukacji matematyczno-przyrodniczej – EDUSCIENCE, do udziału w programie wizyty delegacji tureckiej. „Pomyśleliśmy o Państwa projekcie - nie dość, że bardzo ciekawy i innowacyjny, to wymagający od Państwa dopracowania ogromnej ilości szczegółów. Poza tym jest to projekt cieszący się dużym zainteresowaniem w środowisku, który zaowocował również kolejnymi przedsięwzięciami, co świetnie pokazuje istotę trwałości działań projektowych.” – napisała w zaproszeniu Anna Marciniak, przedstawicielka ORE.

W trakcie wizyty dyrektor Mariusz Majdański przedstawił działalność Instytutu, natomiast Agata Goździk zaprezentowała 2 duże projekty edukacyjne, prowadzone przez Instytut: zakończony projekt EDUSCIENCE, finansowany ze środków UE w ramach POKL, oraz aktualnie realizowany projekt EDU-ARCTIC, będący niejako kontynuacją EDUSCIENCE dla całej Europy. Goście zainteresowali się skalą projektu EDUSCIENCE i zastosowanymi innowacyjnymi rozwiązaniami, szczególnie współpracą z nauczycielami.

Z uznaniem spotkał się również projekt EDU-ARCTIC. Jest duża szansa, że koledzy z Turcji nie tylko skorzystają z unikalnych doświadczeń w zakresie projektów edukacyjnych, ale wręcz czynnie włączą swoje szkoły do uczestnictwa w najnowszej edukacyjnej inicjatywie Instytutu. Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej Turcji pytali, w jaki sposób tureckie szkoły będą mogły uczestniczyć w lekcjach online ze stacji polarnych, czy tureccy uczniowie będą mogli wystartować w konkursie arktycznym, w którym nagrodą jest wizyta w jednej z arktycznych stacji badawczych, a nauczyciele wziąć udział w warsztatach metodycznych.

Wizyta odbyła się w ramach projektu finansowanego przez Unię Europejską i Turcję „Pomoc techniczna dla wspierania potencjału instytucjonalnego rozwoju zasobów ludzkich oraz beneficjentów, informacji i promocji, komponent 2 – budowanie potencjału beneficjentów. Projekt ma na celu zapewnić wsparcie struktur instytucjonalnych w Turcji, odpowiedzialnych za rozwój zasobów ludzkich, w przygotowaniu do przyszłego korzystania z Europejskiego Funduszu Społecznego po akcesji, a także wzmocnienie potencjału przyszłych beneficjentów tych środków.

Polskie instytucje i beneficjenci przez cały tydzień dzieliły się doświadczeniami z realizowanych i nadzorowanych przez siebie projektów. Goście byli pod wrażeniem efektów m.in. Programu Kapitał Ludzki 2007-2013, który objął ponad 9 mln Polaków i dał szansę udziału w szkoleniach, stażach, zdobywania nowych kompetencji, wspierał integrację, aktywność na rynku pracy i przeciwdziałał wykluczeniu, wspierając uczelnie, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i firmy.

W obszarze ich zainteresowań była szczególnie edukacja dla gospodarki i rozwoju, innowacje społeczne, polityka dotycząca pracy i nauczania, wsparcie opieki zdrowotnej i sytuacja młodych ludzi na rynku pracy. Delegacja odwiedziła Ministerstwo Rozwoju, Mazowiecki Urząd Pracy, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Ministerstwo Zdrowia, Centrum Projektów Europejskich, Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów UE, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Departament Służby Cywilnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

Fot. Anna Wielgopolan