Współpraca między PAN i PGNiG SA przy poszukiwaniu i eksploatacji złóż surowców energetycznych

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

29 września 2015 r. Polska Akademia Nauk i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA podpisały list intencyjny dotyczący współpracy badawczo-rozwojowej w obszarze geologii, w szczególności w zakresie genezy basenów osadowych, ich historii geologicznej oraz współczesnej budowy strukturalnej z wykorzystaniem nowoczesnych metod geologicznych i geofizycznych.

Współpraca PAN z PGNiG SA umożliwi lepszą niż do tej pory koordynację przedsięwzięć badawczych oraz precyzyjniejsze wyznaczanie struktur geologicznych z potencjałem węglowodorowym. Pozwoli to zmniejszyć ryzyko poszukiwań ropy i gazu, co ma istotne znaczenie dla kosztochłonności działań eksploracyjnych. Instytuty PAN organizowały, realizowały i interpretowały wyniki wielkich projektów sejsmicznych, których skala oraz stopień zaawansowania technicznego nie miały swoich odpowiedników w badaniach światowych (projekt CELEBRATION 2000), czy ostatnio komercyjny projekt PolandSPAN, który w warstwie naukowej, koordynowanej przez Instytut Nauk Geologicznych PAN oraz Instytut Geofizyki PAN, pozwolił rozpoznać do tej pory nieznane wgłębne struktury geologiczne w strefie krawędziowej platformy wschodnioeuropejskiej.

Instytuty PAN dysponują zaawansowaną wiedzą oraz najnowszymi sposobami przetwarzania danych geologicznych, geochemicznych i geofizycznych, wykorzystując przy tym najnowsze osiągnięcia nauk ścisłych. Wiedza ta wykorzystywana jest, zarówno w badaniach podstawowych, jak i aplikacyjnych. Wielu pracowników instytutów badawczych PAN, szczególnie z dziedziny nauk o Ziemi, ma bogate doświadczenia związane ze współpracą z przemysłem naftowym zarówno polskim, jak i zagranicznym.

Współpraca instytutów PAN z PGNiG SA pozwoli pracownikom naukowym na dostęp do nowoczesnych danych geologicznych i geofizycznych, pozyskiwanych w trakcie poszukiwań naftowych. Dane takie mają wielkie znaczenie dla regionalnego rozpoznania struktur wgłębnych oraz dla zrozumienia procesów geologicznych, jakie miały miejsce na obszarze dzisiejszej Polski w geologicznej skali czasu.