Odszedł prof. Adam Marian Dziewoński - wybitny naukowiec i wielki człowiek

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
prof. Adam Marian Dziewoński
Źródło: http://dziewonski_symposium.fas.harvard.edu/

1 marca 2016 r. zmarł prof. dr hab. Adam Marian Dziewoński, znamienity polski sejsmolog i geolog planetarny, członek zagraniczny Polskiej Akademii Nauk i amerykańskiej National Academy of Sciences. Profesor Adam M. Dziewoński był autorem i współautorem wielu fundamentalnych prac o niejednorodnościach fizycznych wnętrza Ziemi.

Wspólnie z Donem Andersonem rozwinął ogólnie akceptowany model opisujący budowę Ziemi oraz dynamikę procesów zachodzących w jądrze i płaszczu Ziemi. Profesor wraz ze współpracownikami opracował obraz wnętrza Ziemi, dzięki któremu wiadomo, że jądro nie jest jednolite, ale składa się z jądra stałego wewnętrznego otoczonego półpłynnym lub płynnym jądrem zewnętrznym.

Jako pierwszy sejsmolog na świecie profesor Adam M. Dziewoński w 1998 roku został laureatem Nagrody Crafoorda w dziedzinie nauk o Ziemi, równoważnej Nagrodzie Nobla, a w roku 2002 roku został odznaczony medalem Williama Bowie’go, najwyżej cenionym wyróżnieniem w dyscyplinie geofizyki.

W latach 1960–1965 był pracownikiem naukowym Instytutu Geofizyki PAN, od roku 1965 prowadził działalność naukową w USA, blisko współpracując z polskimi instytucjami naukowymi.

Zdjęcie pochodzi ze strony: http://dziewonski_symposium.fas.harvard.edu/