Profesor Jerzy Klamka laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Profesor Jerzy Klamka, członek rzeczywisty PAN został wyróżniony Nagrodą Prezesa Rady Ministrów w roku 2017 za osiągnięcia naukowe.

Prof. Jerzy Klamka jest autorytetem w skali światowej w zakresie: sterowalności, obserwowalności oraz stabilności układów dynamicznych, teorii nieskończenie-wymiarowych układów dynamicznych, teorii sterowania optymalnego oraz układów dyskretnych o wielu zmiennych niezależnych. Jest twórcą kryteriów badania sterowalności dla układów dynamicznych z opóźnieniami oraz warunków sterowalności dla układów dynamicznych o parametrach rozłożonych. Rozwinął teorię układów dyskretnych o wielu zmiennych niezależnych oraz podał rozwiązanie zagadnienia sterowania minimalno-energetycznego dla różnych klas układów dynamicznych.

prof Jerzy Klamka

Monografia „Controllability of Dynamical Systems” autorstwa profesora stanowi jedną z podstawowych światowych pozycji w obszarze sterowalności układów dynamicznych. W ostatnim okresie prof. Jerzy Klamka wniósł istotny wkład w wykorzystanie metod mechaniki kwantowej w informatyce.

Prof. J. Klamka był Prezesem Oddziału PAN w Katowicach 2010 - 14 i członkiem Prezydium Akademii.

Wykorzystano zdjęcie ze strony Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego www.issi.uz.zgora.pl