solidarnosczukraina_ukr.jpg

20postaci_promo.jpg

Prof. Tadeusz Burczyński doktorem honoris causa

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński, dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Senat uczelni wyróżnił profesora za inspirowanie nowych kierunków badań w obszarze nauk obliczeniowych i wdrażanie ich wyników w różnorodnych obszarach nauki i techniki oraz za znaczący wkład w rozwój PŚ.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Członkowie Polskiej Akademii Nauk wśród laureatów polskiego Nobla

Na Zamku Królewskim w Warszawie z udziałem wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk prof. Pawła Rowińskiego, prof. Edwarda Nęcki 8 grudnia 2016 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Uznawane za najważniejsze wyróżnienie naukowe w naszym kraju nagrody otrzymali: prof. Bogdan Wojciszke, prof. Jan Kozłowski, prof. Marek Samoć oraz prof. Józef Spałek. Wysokość nagrody wynosi 200 tys. zł.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Nowe porozumienie o współpracy naukowej PAN z Narodową Akademią Nauk Białorusi

W dniu 5 grudnia 2016 r. w Mińsku w obecności Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego oraz Przewodniczącego Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś Michaiła Miasnikowicza zostały podpisane porozumienie oraz protokół o współpracy bilateralnej pomiędzy Polską Akademią Nauk a Narodową Akademią Nauk Białorusi na lata 2017-2019. Podpisane porozumienie oraz protokół oznaczają kontynuację współpracy obu Akademii, zapoczątkowanej w 1998 roku.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Cyfrowe udostępnienie zasobów Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej

Przedmiotem projektu ma być opracowanie i udostępnienie w systemie d’Libra dokumentów kartograficznych – map, atlasów z XVI-XVIII w., dokumentów ikonograficznych – fotografii, pocztówek, ekslibrisów (XIX-XX w.) oraz grafik z widokami Gdańska (XVI-XX w.), Dokumentów Życia Społecznego, w tym teatraliów dot. Teatru Gdańskiego (XIX-XX w.), rękopisów oraz muzykaliów średniowiecznych, druków XV– pocz. XX w., w  tym inkunabułów, biblioteki loży masońskiej Eugenia, czasopisma Danziger Dampfboot z XIX w. oraz drukowanych katalogów rękopisów Biblioteki Gdańskiej.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Prezes PAN przyznał Medale im. Wacława Szuberta

Prof. dr hab. Marta Juchnowicz, dr hab. Barbara Szatur-Jaworska oraz prof. dr hab. Marek Bednarski otrzymali Medale im. prof. Wacława Szuberta za wybitne osiagnięcia w dziedzinie nauk o pracy i polityce społecznej oraz działania praktyczne w tych dziedzinach. Prestiżowe odznaczenia wręczyli 8 grudnia podczas posiedzenia Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN Wiceprezes PAN prof. Edward Nęcka i  Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Warsztaty „ERC Mentoring Initiative” w PAN Stacji Naukowej w Wiedniu

W dniach 3-4 grudnia 2016 w PAN Stacji Naukowej w Wiedniu po raz czwarty odbyły się warsztaty dot. przygotowywania wniosków o grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council). Warsztaty zostały zorganizowane przez wiedeński Instytut Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen) i wiedeńską Stację Naukową PAN we współpracy z Biurem ds. Doskonałości Naukowej PAN.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Znamy laureatów nagród naukowych Prezesa Akademii za 2016 rok

Prezes PAN Jerzy Duszyński przyznał nagrody naukowe za 2016 r. Uroczystość ich wręczenia odbyła się 1 grudnia 2016 r. w Warszawie podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego Akademii. Tematy prac, za które zostały przyznane, związane są m.in. z analizą społeczności Wikipedii, badaniami nad regulacją niektórych funkcji trzustki, a także opracowaniem nowych metod obliczeniowych inteligentnego wspomagania decyzji. Wśród nagrodzonych jest także zespół redakcyjny czasopisma naukowego.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Wybory nowych członków Akademii pod znakiem kobiet i młodości

Dziewięć kobiet zostało członkiniami Polskiej Akademii Nauk. W ten sposób ich reprezentacja w korporacji uczonych zwiększyła się prawie dwukrotnie – z nieco ponad 4 do ponad 7 proc. Ogółem w głosowaniu przeprowadzonym podczas Zgromadzenia Ogólnego PAN członkami korespondentami Akademii zostały 34 osoby, 28 uczonych zostało zaś członkami rzeczywistymi.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Nowi członkowie PAN i polskie badania kosmosu na konferencji prasowej

Polskie badania kosmosu i rozwój naszego przemysłu kosmicznego, wybory nowych członków PAN oraz zmiany w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego będą tematami konferencji prasowej, która odbędzie się w czwartek 1 grudnia 2016 r. w Warszawie. W konferencji wezmą udział: prezes PAN prof. dr hab. Jerzy Duszyński , prof. dr hab. Andrzej Górski z Komitetu Bioetyki PAN oraz prof. dr hab. Piotr Wolański, przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Przedstawiciele Szanghajskiej Akademii Nauk Społecznych z wizytą w PAN

28 listopada 2016 r. przedstawiciele Szanghajskiej Akademii Nauk Społecznych (SANS) zostali przyjęci przez prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzego Duszyńskiego. Tematem rozmowy były perspektywy rozszerzenia dotychczasowej współpracy o nowe przedsięwzięcia. Strona polska przedstawiła możliwości udziału chińskich badaczy w aplikowaniu, wraz z naukowcami polskimi, o granty finansowane przez ERC.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badan Żywności PAN w Olsztynie nawiązuje współpracę z Uniwersytetem w Obihiro w Japonii

Prowadzenie wspólnych projektów badawczych, wymiana naukowców i studentów, organizowanie wspólnych szkoleń i seminariów naukowych - to tylko niektóre z założeń trójstronnej współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim a Uniwersytetem Rolniczym i Medycyny Weterynaryjnej w Obihiro (Japonia).

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Guzik, Pierini i Turski, czyli młodzi LIDERzy z PAN

Dr Maciej Guzik z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, dr Filippo Pierini z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN oraz dr Henryk Turski z Instytutu Wysokich Ciśnień PAN to laureaci VII edycji programu LIDER. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nagrodziło 35 młodych naukowców. Na swoje badania otrzymają łącznie prawie 40 mln zł.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Dzięki tym badaczkom niejedna rewolucja w nauce jest możliwa!

Joanna Rzemieniec z Zakładu Neuroendokrynologii Doświadczalnej Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie oraz Martyna Urbanek z Zakładu Biomedycyny Molekularnej, Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu znalazły się w gronie sześciu laureatek 16. edycji konkursu L'Oreal Polska Dla Kobiet i Nauki. Otrzymały stypendia dla doktorantek w wysokości 30 tys. zł.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media