solidarnosczukraina_ukr.jpg

20postaci_promo.jpg

Prezes PAN, prof. Jerzy Duszyński wręcza prof. Henrykowi Iwańcowi Medal im. Stefana Banacha, fot. Jakub Ostałowski/Magazyn PAN Academia

131. Sesja Zgromadzenia Ogólnego PAN - podsumowanie

Informacja prasowa 04.12.2015

Jednym z głównych zadań Polskiej Akademii Nauk jest działalność ekspercka i opiniodawcza. Realizując swoje ustawowe prawo, Zgromadzenie Ogólne PAN na 131. Sesji, która odbyła się 3 grudnia 2015 r. w Warszawie przedstawiło stanowisko korporacji w sprawie sytuacji związanej z napływem uchodźców z Azji i Afryki do Europy.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media
131. Sesja Zgromadzenia Ogólnego PAN, fot. Jakub Ostałowski/Magazyn PAN Academia

Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk dotyczące migracji

Informacja prasowa 04.12.2015

Stanowisko dotyczące migracji przyjęli 3 grudnia 2015 r. członkowie Polskiej Akademii Nauk podczas 131. sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN w Warszawie. Naukowcy wskazują w nim m.in. konieczność współpracy Polski z innymi krajami Unii Europejskiej oraz podjęcie działań kształtujących postawy wzajemnej otwartości społeczności przyjmującej i przyjmowanej.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Stanowisko Rady Kuratorów Wydziału I Polskiej Akademii Nauk w sprawie nowelizacji ustawy o finansowaniu nauki

Informacja prasowa 15.01.2015

W wyniku nowelizacji Ustawy o finansowaniu nauki (z 15 stycznia 2015 r.) finansowanie publikacji ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego stało się niemożliwe poza paroma wyjątkami (digitalizacja, wersje online, recenzenci zagraniczni, międzynarodowa rada naukowa, numery angielskojęzyczne; art. 25, ust. 4 a). W odpowiedzi na głosy sprzeciwu wobec tych rozwiązań ministerstwo wyjaśniło, iż koszty publikacji powinny być pokrywane z dotacji statutowej lub ze środków grantowych. I że poprzedni sposób finansowania publikacji nie zawsze wspierał tytuły wartościowe. Uważamy te wyjaśnienia, i co ważniejsze, kierunki nowelizacji za niewłaściwe, często spóźnione i ogólnie niekorzystne dla środowiska naukowego:

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Środowiska naukowe i akademickie apelują o zwiększenie nakładów na naukę

Informacja prasowa 14.09.2015

Prezentujemy list naukowców wystosowany do Ewy Kopacz, Prezesa Rady Ministrów, w którym szefowie najważniejszych organizacji naukowych piszą m.in. "uważamy, że naszym akademickim, i obywatelskim, obowiązkiem, jest zwrócenie uwagi na fakt, iż uzyskane informacje o planowanym globalnym zwiększeniu w 2016 r. tylko o 4% budżetu badań naukowych ze środków krajowych w stosunku do roku bieżącego wyklucza spełnienie obietnicy z exposé i nie jest wystarczającym wsparciem dla realizacji ambitnego i bardzo potrzebnego Programu >Polska przyszłości<".

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media