Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla prof. Agnieszki Dobrzyń

Nadrzędna kategoria: Media

Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń, kierownik Pracowni Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych Instytutu Nenckiego, otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Wybitne Osiągnięcia Naukowe. Tematyką Jej badań są szlaki sygnałowe i mechanizmy regulujące ekspresję genów zaangażowanych w patogenezę cukrzycy typu 2.

Agnieszka Dobrzyn Nagroda 1a

Prof. Agnieszka Dobrzyń kierowała kilkunastoma  projektami naukowymi, w tym również grantami europejskimi. Jest współautorem 70 publikacji naukowych (cytowanych ponad 2300 razy, H=26), rozdziału w książce i międzynarodowego patentu. Badania prowadzone przez grupę Prof. Dobrzyń doprowadziły do odkrycia nowych mechanizmów regulujących wydzielanie insuliny oraz autofagię komórek beta trzustki, a także do opracowania testu do wczesnej diagnostyki stanu przedcukrzycowego i cukrzycy typu 2.       

Agnieszka Dobrzyn nagroda 2