Świąteczny list Wicepremiera i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nadrzędna kategoria: Media

Wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin przesłał adresowany do Prezesa PAN prof. Jerzego Duszyńskiego i pracowników Polskiej Akademii Nauk list świąteczny.

Treść listu