Otwarcie Polskiego Instytutu Studiów Zaawansowanych PIASt

Nadrzędna kategoria: Media

Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PIASt został otwarty 31 marca 2017 r. W instytucie pracowali będą naukowcy z różnych ośrodków naukowych na świecie. Jako stypendyści Polish Institute of Advanced Studies (PIASt), zwolnieni z obowiązków dydaktycznych i administracyjnych, przez rok akademicki będą realizowali swoje projekty głównie z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

osja31032017 033

Podobne instytuty działają m.in. w Berlinie, Wiedniu i Paryżu.

Na spotkaniu obecni byli:

• Dr. Thorsten Wilhelmy - Institute for Advanced Study, Berlin
• Knut Neumayer - Institute for Human Sciences, Wiedeń
• Olivier Bouin, Ph. D. - Réseau français des instituts d’études avancées (RFIEA), Paryż

osja31032017 013

• Prof. Przemysław Urbańczyk – dyrektor PIASt
• Prof. Elżbieta Frąckowiak – Wiceprezes PAN
• Prof. Edward Nęcka – Wiceprezes PAN
• Prof. Paweł Rowiński – Wiceprezes PAN
• Prof. Zbigniew Błocki – dyrektor NCN

osja31032017 039

Pierwsi stypendyści PIASt:
• PD Dr. Michael G. Esch wykładowca porównawczej historii kultury na Uniwersytecie w Lipsku
• Prof. Riccardo Pozzo z Katedry Historii Filozofii na Uniwersytecie w Weronie
• Prof. Victor Rosenthal psycholog, matematyk, filozof i neuropsycholog z Instytutu Marcela Maussa w Paryżu
• Prof. Ian Wood historyk wczesnośredniowieczny z Uniwersytetu w Leeds

osja31032017 032

 

Informacje prasowe

Nagranie z ceremonii otwarcia / See the video of the opening ceremony

Foto: Jakub Ostałowski