Apel ws. zdalnej edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami

Nadrzędna kategoria: Media

Nie ma lekcji, nie ma kontaktu z rówieśnikami, nie ma terapii. Pandemia COVID-19 spowodowała, że uczniowie z niepełnosprawnościami – szczególnie narażeni na wykluczenie cyfrowe – stracili dostęp do edukacji. Dlatego Komitet Nauk Pedagogicznych PAN apeluje o zmiany w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych (IPET).

apel-03-06-2020.jpg

Te swoiste drogowskazy wyznaczają cele, narzędzia i metody pracy z uczniem oraz precyzują relacje szkoły z rodzicami. Sęk w tym, że założeń IPET-ów nie da się realizować w warunkach izolacji. Zwraca na to uwagę Komitet w piśmie do ministra edukacji z 28 maja 2020 r.

Największym problemem jest ograniczenie udziału dzieci w zajęciach przywracających sprawność. Rehabilitacja czy terapia pełnią ogromną rolę, ponieważ „kreują przyszłe wartościowe i autonomiczne życie każdego ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – czytamy w stanowisku.

Jakie podejście potrzebne?

Pedagodzy postulują dostosowanie zapisów IPET-ów do obecnej sytuacji, stałe przyglądanie się ich realizacji oraz uwzględnienie szczególnej roli rodziców i opiekunów. Sugerują też wydłużenie danego etapu edukacji na następny rok szkolny. Chodzi o to, by uczniowie z niepełnosprawnościami, którym warunki pandemii uniemożliwiły realizację założeń programowych, mieli na to szansę.

Inwestycja w technologię i kontakt

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN zwraca też uwagę na konieczność inwestowania w technologie informatyczne, w tym kształcenie nauczycieli, zakup sprzętu czy zatrudnianie dobrych informatyków.

Pedagodzy podkreślają, jak ważna jest współpraca szkoły z rodzicami oraz poznanie sytuacji domowej uczniów. Ma to duży wpływ na efekty edukacyjne.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią stanowiska.

Źródło informacji: Komitet Nauk Pedagogicznych PAN