Odszedł profesor Jan Strelau

Nadrzędna kategoria: Media

W wieku 89 lat zmarł Jan Strelau – wybitny polski psycholog, badacz ludzkiego temperamentu, członek rzeczywisty PAN, wieloletni wykładowca akademicki, zawodowo związany z Uniwersytetem Warszawskim, Polską Akademią Nauk, a w latach późniejszych z Uniwersytetem SWPS, współtwórca „Academii: Magazynu Polskiej Akademii Nauk”.

1518.jpg

Żegnamy jednego z najwybitniejszych przedstawicieli psychologii różnic indywidualnych, pioniera badań w zakresie genetyki zachowania, twórcę regulacyjnej teorii temperamentu, założyciela pierwszej w Polsce Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych na Uniwersytecie Warszawskim. Profesor Strelau w latach 2002-2006 pełnił funkcję wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk, był również honorowym przewodniczącym Komitetu Nauk Psychologicznych PAN, wieloletnim redaktorem naczelnym magazynu „Academia” – popularnonaukowego kwartalnika PAN.

Profesor J. Strelau był uznanym autorytetem w kraju i za granicą. Był członkiem m.in. Europejskiej Akademii Nauk (Academia Europaea), Fińskiej Akademii Nauk i Literatury, pierwszym przewodniczącym Europejskiego Towarzystwa Psychologii Osobowości a także przewodniczył Międzynarodowemu Towarzystwu Psychologii Różnic Indywidualnych.

Laureat wielu polskich i międzynarodowych nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, Humboldt Research Award to Eminent Foreig Academics, Max Planck Research Award oraz New Europe Prize. W 2011 r. odznaczony został Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.