Badaczki z PAN z grantami na prace B+R

Nadrzędna kategoria: Media

Siedem naukowczyń z instytutów PAN otrzymało granty w konkursie Small Grant Scheme Narodowego Centrum Badań i Rozwoju fundowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Będą prowadzić prace m.in. nad nowymi materiałami do implantów ortopedycznych, składem bakteriofagów opornych na leki i wpływem zmian klimatu na arktyczne rzeki.

julia-koblitz-RlOAwXt2fEA-unsplash.jpg

Fot. Julia Koblitz, Unsplash.

Konkurs grantowy Small Grant Scheme 2020 NCBiR był skierowany do kobiet prowadzących badania naukowe w dziedzinach technicznych. Komisja przyznała finansowanie 27 naukowczyniom na badania podstawowe, przemysłowe i rozwojowe o charakterze aplikacyjnym.

Small Grant Scheme otrzymały badaczki z:

  • Instytutu Wysokich Ciśnień PAN – „Buried periodic Arrays of NANOchannels for single-frequency nitride lasers” (BANANO),
  • Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN – „Doping of metal oxides with particular emphasis on copper oxide, by spray coating method to reduce its resistivity for use in a thin-film heterojunction and perovskite solar cells” (DMOPV),
  • Instytutu Geofizyki PAN – „Variability of arctic river thermal regimes in a changing climate” (VariaT),
  • Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN – „Study of the composition of a bacteriophage preparation specific to multi-drug resistant Acinetobacter baumannii clinical strains” (ACIPHAGE),
  • Instytutu Badań Systemowych PAN – „Bipolar disorder prediction with sensor-based semi-supervised learning” (BIPOLAR),
  • Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN – „New generation material for application in bioabsorbable orthopedic implants” (BioAbsMat),
  • Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN – „Preclinical study of the implant for reconstruction of the cruciate ligament with a substitute for bone regeneration” (BioLigaMed).

Każde z przedsięwzięć potrwa nie dłużej niż dwa lata.

W konkursie wpłynęło 337 wniosków. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest operatorem programu „Badania stosowane” realizowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, z którego pochodzą stypendia Small Grant Scheme.

Lista rankingowa dostępna jest na stronie NCBiR.