Spotkanie wiceprezesów Polskiej i Czeskiej Akademii Nauk

Nadrzędna kategoria: Media

Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk prof. Roman Słowiński spotkał się z wiceprezes Czeskiej Akademii Nauk dr Iloną Müllerovą, by podsumować wymianę między polskimi i czeskimi badaczami. Omówili oni również planowane wspólne działania dla naukowców.

20210831_bwz.jpg

Obie akademie biorą udział w wymianie osobowej między polskimi i czeskimi naukowcami realizującymi 14 wspólnych projektów badawczych w ramach Protokołu o współpracy naukowej na lata 2020-2022. Kolejnym wspólnym działaniem będzie posiedzenie w ramach grupy V4 poświęcone młodym naukowcom. Wiceprezesi PAN i CAS podczas spotkania rozmawiali również o pomyśle polsko-czeskich warsztatów w wybranych dziedzinach nauki, a także na temat struktury i zasad funkcjonowania obu instytucji.

Spotkanie odbyło się 30 sierpnia 2021 roku w siedzibie PAN w Warszawie. Poza wiceprezesami PAN i CAS udział wzięli w nim także dr Anna Plater-Zyberk, dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą PAN i Jaromir Vejrych, I Sekretarz Ambasady Republiki Czeskiej w Warszawie.