Uzdolnione badaczki z szansą na stypendia

Nadrzędna kategoria: Media

Jeszcze tylko do 15 kwietnia badaczki mogą zgłaszać się do 22. edycji programu stypendialnego L’Oréal-UNESCO „Dla Kobiet i Nauki”. Roczne stypendia za najlepsze projekty w dziedzinie nauk o życiu mogą otrzymać badaczki na każdym etapie kariery naukowej.  

20220405_loreal.jpg

Program stypendialny L’Oréal od 2001 r. wspiera osiągnięcia kobiet w nauce. Jest to jeden z elementów promujących dokonania naukowe uzdolnionych badaczek, a także zachęta do dalszego prowadzenia prac i rozwoju. „Pomimo, że kobiety coraz częściej decydują się na obieranie karier naukowych, nadal nie są wystarczająco reprezentowane w świecie nauki. Młode badaczki potrzebują wsparcia, dlatego (…) są podejmowane inicjatywy, które mają likwidować bariery i popularyzować osiągnięcia naukowe kobiet”, podkreśla prof. Ewa Łojkowska, przewodnicząca Jury polskiej edycji Programu. 

Naukowczynie mogą zgłaszać swoje pomysły w obszarze nauk o życiu. W procesie wyboru będą oceniane m.in. ich dotychczasowe osiągnięcia naukowe, oryginalność prowadzonych badań, nowatorskie podejście do zagadnienia oraz możliwość praktycznego wykorzystania wyników badań. 

Dotychczas we wszystkich edycjach konkursu wyróżniono 111 naukowczyń. Sześć tegorocznych stypendystek poznamy jesienią br.  

Co można otrzymać 

Wyróżnione badaczki otrzymają: 

  • jedno roczne stypendium magistranckie w wysokości 20 tys. zł 
  • dwa roczne stypendia doktoranckie po 30 tys. zł  
  • trzy roczne stypendia habilitacyjne po 35 tys. zł 

Kto może wziąć udział? 

  • Badaczki na każdym etapie kariery naukowej 
  • Reprezentantki nauk przyrodniczych, medycznych i o zdrowiu, rolniczych, ścisłych oraz inżynieryjno-technicznych m.in.: medycynie, biologii, fizyce, chemii i biotechnologia  
  • Mające nie więcej niż 25 lat w przypadku magistrantek, 32 lata w przypadku doktorantek oraz 40 lat w przypadku habilitantek 
  • Polska głównym miejscem ich rezydencji  

Istnieje możliwość wydłużenia okresu kwalifikowalności o 1 rok (w przypadku przebywania na urlopie macierzyńskim w trakcie pracy naukowej). Szczegółowy regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na specjalnej platformie aplikacyjnej

Polska Akademia Nauk jest jednym z partnerów konkursu wraz z Polskim komitetem ds. UNESCO, Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz UNGC Network Poland. 

W związku z trwającym kryzysem humanitarnym, L’Oréal zapowiada dodatkowo włączenie się w działania pomocowe Polskiej Akademii Nauk. Deklaruje przekazanie funduszy na zakwaterowanie ukraińskich naukowczyń, które musiały opuścić swój kraj. 

Źródło informacji: L’Oreal dla Kobiet i Nauki