Młodzi badacze ze stypendiami START 2022

Nadrzędna kategoria: Media

16 naukowców z Polskiej Akademii Nauk otrzymało stypendia START przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. To wyróżnienie dla badaczy, którzy są na początku kariery, ale już mogą pochwalić się znaczącymi sukcesami. Dodatkowo jeden badacz z PAN otrzyma specjalne wyróżnienie. 

slider_www_PL-950x300.jpg

W tegorocznej edycji konkursu nagrodzono 100 osób, z czego 16 reprezentuje PAN. Wybrano ich spośród aż 794 zgłoszonych kandydatów. 

Tym laureatom, których dorobek oceniono jako wybitny, FNP przyznaje także wyróżnienia i dodatkowe stypendia. W tym roku spośród naukowców z PAN wyróżniono mgr Aleksandrę Olejak z Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w Warszawie. Badaczka otrzymała wyróżnienie im. prof. Adama Sobiczewskiego przyznawane laureatom prowadzącym badania naukowe w dziedzinie matematyki, fizyki teoretycznej bądź astronomii.  

Stypendia START w 2022 roku dostały następujące osoby z instytutów Polskiej Akademii Nauk: 

 • mgr inż. Angelika Andrzejewska-Romanowska, biologia molekularna, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 • dr Alicja Bielak, literaturoznawstwo, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 • dr Michał Bukała, geologia, Instytut Nauk Geologicznych PAN
 • dr Magdalena Derbis, biologia molekularna, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 • dr inż. Marcin Dyderski, ekologia, Instytut Dendrologii PAN
 • mgr inż. Kinga Gawlińska, biologia medyczna, Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN
 • dr Olga Gewartowska, biologia molekularna, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
 • mgr inż. Kaja Karaś, biologia medyczna, Instytut Biologii Medycznej PAN
 • dr Vanessa Linke, biochemia, Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych PAN
 • mgr Kamila Maciejewska, inżynieria materiałowa, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN
 • mgr Aleksandra Olejak, astronomia, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN
 • dr Agnieszka Razim, biotechnologia, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
 • mgr Natalia Stec, biologia molekularna, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
 • mgr inż. Sara Targońska, chemia, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN
 • mgr inż. Aleksandra Tymoszewska, mikrobiologia, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • mgr inż. Sylwia Zięba, fizyka, Instytut Fizyki Molekularnej PAN

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

O stypendiach START 

To wyróżnienie dla naukowców do 30. roku życia (z możliwością przedłużenia). Nagradzane są osoby, które mimo młodego wieku mogą już wykazać się znaczącymi osiągnięciami – patentami, publikacjami w uznanych czasopismach itp. Ma na celu wsparcie badaczy i zachęcenie ich do kontynuowania pracy w nauce. Ich dorobek oceniają panele ekspertów z danych dziedzin. Do zdobycia jest 28 tys. zł na rok do przeznaczenia na dowolny cel. 

Ten typ stypendiów jest przyznawany od 1993 roku. Do 2022 r. włącznie FNP nagrodziła 3 300 osób w łącznej wysokości 90,5 mln zł. 

Pełna lista laureatów dostępna tutaj

Źródło informacji: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej