Zmarł prof. Wojciech Gasparski

Nadrzędna kategoria: Media

Wybitny prakseolog, naukoznawca, etyk biznesu i Honorowy Przewodniczący Komitetu Naukoznawstwa, prof. Wojciech Gasparski, odszedł 18 maja.

Naukoznawstwo, obok prakseologii i etyki biznesu, było jednym z głównych obszarów działalności prof. Wojciecha Gasparskiego. Był najwybitniejszym kontynuatorem myśli Tadeusza Kotarbińskiego.

Przez lata związany z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN, gdzie przez kilkanaście lat pełnił funkcje wiceprzewodniczącego i przewodniczącego Rady Naukowej. Profesor emerytowany Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

Od ponad trzydziestu lat był związany z Komitetem Naukoznawstwa, gdzie był przewodniczącym oraz Honorowym Członkiem Prezydium. Aktywnie przyczynił się do umiędzynarodowienia polskiego dorobku naukoznawczego dzięki swojej szeroko zakrojonej współpracy międzynarodowej. Czynił to też publikując 10 tomów anglojęzycznej wersji czasopisma Komitetu pt. „The Science of Science Quarterly”.

Autor wielu prac naukowych i laureat licznych wyróżnień.

20220524_nwsw.jpg

Profesor Wojciech Gasparski (w środku w ciemnym garniturze) w otoczeniu uczestników seminarium naukoznawczego „Nauka i społeczeństwo” w listopadzie 2016 r. Spotkanie było połączone z obchodami 80-lecia urodzin Profesora.