Jak postrzegamy instytucje w walce z COVID-19?

Nadrzędna kategoria: Media

Naukowcy są postrzegani jako bardziej kompetentni niż przedstawiciele rządów w kwestii pandemii koronawirusa. W ocenie obywateli są oni także grupą najlepiej radzącą sobie z pandemią. Kolejny raport międzynarodowego badania.

20220610_peritia2.jpg

Jak postrzegamy rządy w kontekście pandemii?

Naukowcy zajmujący się problemem koronawirusów są postrzegani bardziej pozytywnie we wszystkich badanych krajach. Na przykład średnio siedmiu na dziesięciu respondentów twierdzi, że motywacją dla naukowców zajmujących się zwalczaniem koronawirusów jest poprawa życia przyszłych pokoleń, podczas gdy pięciu na dziesięciu twierdzi tak o rządzie.

Jak wynika z międzynarodowego badania PERITIA, przeprowadzonego w sześciu europejskich krajach, 69% respondentów w Polsce uważa, że motywacją dla rządu jest budowanie lub ochrona własnej reputacji w odniesieniu do Covid-19. 72% pytanych sądzi, że motywacją jest zarabianie dużych pieniędzy w związku z pandemią.

Polska nie jest odosobniona w takim przekonaniu. Większość respondentów w pozostałych badanych krajach podziela ten sam pogląd. Dla przykładu 74% Irlandczyków uważa, że motywem działania rządu jest ochrona reputacji kraju w związku z Covid, a 65% Włochów uważa, że motywem działania rządu jest zarabianie pieniędzy.

Podejście naukowców do pandemii

Postrzeganie to dotyczy również, choć w mniejszym stopniu, naukowców zaangażowanych w walkę z koronawirusem - 70% respondentów w Polsce uważa, że motywuje ich ochrona reputacji, a 67% - że motywuje ich zarabianie dużych pieniędzy.

 Z badania wynika, że pod względem postrzegania motywacji przez opinię publiczną naukowcy zajmujący się walką z Covidem wypadają znacznie lepiej niż rząd. W Polsce, jeśli chodzi o pandemię:

  • 68% respondentów twierdzi, że naukowców motywuje troska o tych, którzy najbardziej mogą ucierpieć z powodu Covid-19 lub działań podejmowanych w celu przeciwdziałania wirusowi; z kolei 49% respondentów mówi to samo o rządzie.
  • 68% respondentów twierdzi, że motywacją dla naukowców jest poprawa życia przyszłych pokoleń - to więcej niż 46%, które uważają, że jest to prawdą w przypadku rządu.
  • 70% respondentów twierdzi, że naukowców motywuje myśl, że społeczeństwo na nich liczy, w porównaniu z 47% respondentów, którzy uważają tak samo w przypadku rządu.

Naukowcy są również postrzegani jako bardziej kompetentni niż przedstawiciele rządów w kwestii pandemii koronawirusa.

66% respondentów w Polsce ocenia swój rząd w skali od 0 do 3 na 10 pod względem kompetencji w radzeniu sobie z pandemią koronawirusa. Za Polską plasują się Wielka Brytania i Włochy, gdzie odpowiednio 47% i 45% respondentów ocenia swoje rządy na tym poziomie. Jest to jednak wynik znacznie niższy od Polski i oscylujący wokół średniej 45%. Najlepiej wypada Norwegia, gdzie negatywną ocenę wystawia znacznie mniejszy odsetek respondentów (29%).

Jak oceniamy naukowców?

Wyniki naukowców w zakresie zwalczania pandemii są oceniane znacznie bardziej przychylnie niż działania rządów. Średnio 53% respondentów ocenia kompetencje naukowców w zakresie radzenia sobie z pandemią koronawirusów w skali od 7 do 10 na 10. W Irlandii odsetek ten wynosi 59%, a w Norwegii i Wielkiej Brytanii 58%, co wskazuje na duży stopień zaufania do naukowców zaangażowanych w walkę z koronawirusem. Nieco mniejsze zaufanie panuje w Polsce i we Włoszech, gdzie odpowiednio 43% i 46% respondentów ocenia poziom kompetencji naukowców w skali od 7 do 10 na 10.

Jednak tylko 21% respondentów w Polsce uważa, że naukowcy zaangażowani w walkę z koronawirusem są niekompetentni, w porównaniu z 66% osób, które uważają, że ich rząd jest niekompetentny.

Przeczytaj cały raport PERITIA “Public attitudes towards institutions involved in tackling the COVID-19 pandemic”.

Źródło informacji: PERITIA