Uchwała Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN w sprawie nadania nazwy „Copernicus” programowi KE „GMES”

Nadrzędna kategoria: Media

Informacja prasowa 16.12.2011

Prezentujemy tekst uchwały Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie nadania nazwy „Copernicus” programowi Komisji Europejskiej „GMES”.

***

Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN z wielkim niepokojem obserwuje, że w ciągu trzech lat od pojawienia się propozycji nadania systemowi GMES nazwy „Copernicus", rząd polski, mimo iż był wielokrotnie informowany, m.in. poprzez interpelacje poselskie, nie podjął żadnych kroków w tej sprawie.

Przeciwnie, zespół ekspercki przy MNiSW, który zajmował się nazwą „Copernicus", został rozwiązany w marcu 2009 r. Tymczasem do naszego Komitetu płyną informacje z wiarygodnych źródeł w Komisji Europejskiej (KE), że wystarczy niewielka, dyskretna akcja ze strony rządu polskiego, aby KE nazwała system GMES po polskiej myśli. Wiemy też, że KE jest zdecydowana nadać inną, dźwięczną nazwę systemowi GMES, bo obecna, robocza, nie służy jego promocji. Podobną opinię wyraził Europejski Instytut Polityki Kosmicznej ESPI z Wiednia.

Nazwa „Copernicus" przysporzyłaby splendoru polskiej nauce i niewątpliwie mogłaby przyczynić się również do promocji naszego kraju. W związku z tym Komitet oczekuje, że właściwe organy rządu zajmą się sprawą niezwłocznie. Byłoby niewybaczalnym zaniechaniem, gdyby tak się nie stało. Komitet służy swoją wiedzą ekspercką i kontaktami w Komisji Europejskiej oraz oczekuje od rządu bieżącej informacji o postępach. W tym celu Komitet powołał specjalną Grupę, która na bieżąco prowadzi sprawę. Komitet popiera również utworzenie w trybie pilnym Zespołu międzyresortowego ds. nazwy „Copernicus" przy Kancelarii Premiera i z satysfakcją odnotowuje poparcie w tym względzie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wyrażone w odpowiedzi na interpelację poselską z dnia 5 grudnia 2011 r.