Pobyty naukowców z Ukrainy we Francji

fr-ua.jpg

Francuskie Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Badań Naukowych i Innowacji wdraża program PAUSE wsparcia dla ukraińskich naukowców.

Pełna informacja (w języku francuskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim) dotycząca programu i jego warunków znajduje się na stronie:

https://www.programmepause.org/?page_id=1870&lang=en

Ogólne warunki:

  1. długość pobytu wynosi 3 miesiące
  2. strona francuska pokrywa koszty utrzymania naukowca i ewentualnych członków jego rodziny, a suma jest zależna od liczby członków rodziny

Wnioski:

Ukraińscy naukowcy kontaktują się bezpośrednio z instytucjami przyjmującymi.

Wnioski składane są bezpośrednio przez instytucję przyjmującą za pośrednictwem aplikacji online:

https://candidatures-pause.college-de-france.fr/index.php/pause-ukraine/

Do ankiety należy dołączyć następujące dokumenty:

  • CV naukowca
  • zaproszenie od partnera francuskiego z potwierdzeniem kierownika instytucji przyjmującej  
  • nr konta bankowego instytucji przyjmującej
  • kopię paszportu lub, w przypadku jego braku, dowodu tożsamości naukowca i ewentualnie członków jego rodziny

Ukraińscy naukowcy, którzy nie mają partnerów naukowych we Francji mogą kontaktować się bezpośrednio z koordynatorami programu PAUSE za pośrednictwem maila: pause@college-de-france.fr.