Baza streszczeń artykułów naukowych: CEJSH

Nadrzędnym celem i zadaniem CEJSH jest upowszechnianie, w skali międzynarodowej, publikacji naukowych, które z uwagi na barierę językową oraz niewielki udział w międzynarodowym obiegu naukowym (niskie nakłady oraz mała dostępność publikujących je czasopism) są niedostatecznie znane nawet wśród najbliższych sąsiadów.

Historia powstania CEJSH:

CEJSH - The Central European Journal of Social Scences and Humanitties - zostało utworzone 31 października 2003 r. przez prezesów akademii nauk państw Grupy Wyszehradzkiej, tj. Akademii Nauk Republiki Czeskiej, Polskiej Akademii Nauk, Słowackiej Akademii Nauk oraz Węgierskiej Akademii Nauk.

Polska Akademia Nauk zrealizowała prace przygotowawcze oraz pozostaje organizatorem i koordynatorem działalności CEJSH, która została oficjalnie zainaugurowana na spotkaniu Prezesów Akademii Nauk w Wyszehradzie w dniu 26 października 2004 r. Siedzibą Redakcji CEJSH jest Biblioteka Kórnicka PAN w Poznaniu, Pałac Działyńskich, ul. Stary Rynek 78/79, 61-772 Poznań; tel. kom. +48 618 524 844, fax: +48 (61) 81 70 96, e-mail: cejsh@pan.pl.

Funkcjonowanie CEJSH:

Publikacja streszczeń możliwa jest dzięki współdziałaniu z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Wirtualnej Biblioteki Naukowej. Działalnością CEJSH kieruje Międzynarodowy Komitet Redakcyjny w składzie:

Poparcia i stałej pomocy udzielają CEJSH:

  • Digitalni knihovna Akademie ved Ceske republiky (Digital Library of the AS CR)
  • Naukovo-vidavnicha rada Natsionalnoi akademii nauk Ukraini (Scientific-Editorial Council of the National Academy of Sciences of Ukraine
  • VERSITA Central European Science Publishers

Zaproszenie do współpracy:

Redakcja CEJSH, przekonana, że działalność bazy danych jest korzystna dla międzynarodowego środowiska naukowego, gorąco zachęca do współpracy wszystkich wydawców i redaktorów cieszących się uznaniem czeskich, polskich, słowackich, węgierskich oraz innych środkowo-europejskich czasopism naukowych, działających w obszarze nauk społecznych i humanistycznych, wydawanych w krajach naszego regionu. 

Wszelkich informacji udziela polska redakcja CEJSH: tel. kom. (+48) 618 524 844, e-mail: cejsh@pan.pl.

Wolny dostęp:

Aby zapoznać się z zamieszczanymi streszczeniami publikacji naukowych zapraszamy na stronę internetową CEJSH: cejsh.icm.edu.pl.