Trzy projekty naukowców PAN nagrodzone w konkursie NCN

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło właśnie listę projektów nagrodzonych w konkursie Beethoven Life 1. Chodzi o polsko-niemieckie badania w zakresie nauk o życiu. Dofinansowanie dostaną m.in. trzy inicjatywy badaczy związanych z PAN.

NCN DFG LOGO.jpg

Oto wspomniane zespoły:

Analiza sygnałowej roli O-acetyloseryny w roślinach

  • dr hab. Agnieszka Ewa Sirko
  • Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
  • 1 472 600 zł

Struktura i funkcja enzymów glicynowo-rodnikowych katalizujących addycję do fumaranu: biochemia, modelowanie i zastosowanie

  • dr hab. Maciej Szaleniec
  • Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN
  • 1 225 211 zł

Molekularne podstawy aktywacji wirusów grypy przez transbłonowe proteazy serynowe typu II

  • dr Paweł Zmora
  • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
  • 1 506 900 zł

To pierwsza edycja konkursu Beethoven Life 1. Wpłynęło w sumie 70 wniosków, a nagrodzono 10, w tym trzy związane z PAN.

Konkurs organizują wspólnie Narodowe Centrum Nauki i Niemiecka Wspólnota Badawcza (Deutsche Forschungsgemeinschaft).

Źródło informacji: Narodowe Centrum Nauki