Kobiety w nauce nowa publikacja ALLEA

Europejska Federacja Akademii Nauk (ALLEA) przygotował publikację poświęconą wybitnym kobietom i roli jaką odegrały w historii europejskich akademii nauk. Książka „Women in European Academies – From Patronae Scientiarum to Path-Breakers” ukaże się nakładem niemieckiego wydawnictwa De Gruyter. Wśród kilkunastu sylwetek kobiet, których dokonania zmieniły oblicze nauki, nie zabrakło też Polki.

Czytaj więcej

Nagrody naukowe Prezesa PAN

Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Jerzy Duszyński, nagrodził pięciu badaczy reprezentujących różne dziedziny nauki za wybitne osiągnięcia naukowe w 2020 roku.

Czytaj więcej

141 naukowców PAN w rankingu TOP 2% cytowanych badaczy. Najwięcej w Polsce

Uniwersytet Stanforda wraz z jednym z największych wydawnictw naukowych na świecie Elsevier oraz firmą SciTech Strategies na łamach czasopisma „PLOS Biology Journal” opublikowały listę najczęściej cytowanych naukowców na świecie - World’s TOP 2% Scientists. Wśród niemal 160 tys. badaczy znalazło się 726 uczonych z Polski, tym samym plasując nasz kraj na 27. pozycji w światowym rankingu. Na pierwszym miejscu wśród polskich ośrodków naukowych znalazła się Polska Akademia Nauk.

Czytaj więcej

Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rok 2019 dla dziewięciu naukowców PAN

Dziewięciu naukowców Polskiej Akademii Nauk wyróżnionych Nagrodą Prezesa Rady Ministrów w roku 2020 za rok 2019. Zostali nagrodzeni we wszystkich trzech kategoriach: wyróżniająca się rozprawa doktorska, wysoko ocenione osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego oraz osiągnięcie w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej lub działalności wdrożeniowej.

Czytaj więcej
[12:43] Babiszewska-Aksamit Magdalena      Alt: Zdjęcie szklanej kuli symbolizującej Ziemię oraz okładka najnowszego raportu EASAC pt."„Towards a sustainable future: transformative change and post-COVID-19 priorities”

Pandemia a zrównoważony rozwój w Europie. Nowy raport EASAC 

Najnowszy raport przygotowany przez Radę Doradczą Europejskich Akademii Nauk (EASAC) pt. „W kierunku zrównoważonej przyszłości: transformacyjna zmiana i priorytety po COVID-19” przedstawia dowody na to, że walka ze zmianą klimatu, utratą różnorodności biologicznej i wyczerpywaniem zasobów Ziemi wymaga jednoznacznych i natychmiastowych działań. Autorzy ostrzegają, że jesteśmy o krok od przekroczenia granic wydolności naszej planety i podkreślają jednocześnie, że nie należy ignorować oporu wobec Zielonego Ładu i związanych z nim wyzwań.  

Czytaj więcej

Nagroda Narodowego Centrum Nauki dla naukowca z Akademii Młodych Uczonych PAN

Dr hab. n. med. Wojciech Fendler z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, członek Akademii Młodych Uczonych PAN, wyróżniony Nagrodą Narodowego Centrum Nauki w obszarze nauk o życiu. Został nagrodzony za badania nad szkodliwymi efektami promieniowania jonizującego. Nagroda honoruje wybitnych młodych badaczy, którzy mają na koncie istotne odkrycia przeprowadzone w polskiej jednostce naukowej.

Czytaj więcej
Logo Akademii Młodych Uczonych PAN

Akademia Młodych Uczonych PAN przystępuje do YASAS

6 listopada 2020 r. podczas zgromadzenia ogólnego, członkowie Akademii Młodych Uczonych PAN (AMU PAN) podjęli decyzję o przystąpieniu do Struktury Młodych Akademii ds. Doradztwa Naukowego (ang. Young Academies Science Advice Structure - YASAS).  

Czytaj więcej