Hybrydyzacja sprzyjała udomowieniu i adaptacji bydła

Międzynarodowy zespół badaczy - w tym Polaków z Instytutu Biologii Ssaków PAN - zsekwencjonował genomy kilku gatunków wołowatych z rodzaju Bos (w tym bydła, jaka i żubra) i stwierdził, że hybrydyzacja doprowadziła do wymiany istotnych genów pomiędzy tymi gatunkami. Badania wskazują, że jest to naturalny proces o istotnym znaczeniu adaptacyjnym.

Czytaj więcej

Molekularne układanki z RNA

„Cegiełki RNA” projektowane przez zespół prof. Janusza Bujnickiego można złożyć w cząsteczki, a potem tworzyć z nich nowe leki i materiały nanotechnologiczne. Modelowanie komputerowe pozwala z tysięcy związków chemicznych wybrać te, które działając na RNA mogą niszczyć bakterie i wirusy.

Czytaj więcej

Monitoring wilka w północno-zachodniej Polsce?

Gdzie na Pomorzu są wilcze watahy i ile osobników, choć w przybliżeniu, zamieszkuje te tereny - to pytania, na które odpowiedź ma pomóc wprowadzenie monitoringu tego gatunku za pomocą mobilnej aplikacji. Zainteresowane instytucje planują podpisanie w tej sprawie porozumienia.

Czytaj więcej

Naukowcy badają mechanizmy rozprzestrzeniania się wirusa ASF

Zależności pomiędzy strukturą populacji dzika, mobilnością tego gatunku oraz wysoką zjadliwością wirusa ASF mogą wpływać na wolne tempo rozprzestrzeniania się tej choroby w środowisku naturalnym - wynika z badań specjalistów z Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży i Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach.

Czytaj więcej

Już niemowlęta potrafią wyciągać logiczne wnioski

Język nie jest konieczny do tego, by stosować logikę. Już roczne niemowlęta potrafią wyciągać logiczne wnioski - twierdzą autorzy nowych badań przedstawionych w "Science". W sytuacji niespójnej z logiką małe dzieci okazują większe zaciekawienie, niż gdy wszystko jest w porządku.

Czytaj więcej

Płazy masowo wymierają; dzieje się to na naszych oczach

Na całym świecie masowo wymierają płazy. Dzieje się to na naszych oczach - alarmuje Tomasz Figarski, doktorant z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN. Zwierzęta te są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia środowiska. Dlatego można zakładać, że tam, gdzie płazy występują - zanieczyszczenia są niewielkie.

Czytaj więcej

Natura i zmiany klimatu. Najlepiej być w centrum zasięgu

Wyobraźmy sobie, że pewien gatunek zajmuje przestrzeń od północy, z jej mroźnymi zimami i krótkimi latami, przez strefę umiarkowanego klimatu aż po upalne, cierpiące na brak wody południe. Populacje zasiedlające centrum zasięgu powinny najlepiej radzić sobie z szybkimi zmianami klimatu. Grupa badaczy kierowana przez dr Szymona Śniegulę z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w „Journal of Evolutionary Biology” potwierdza tę hipotezę 

Czytaj więcej