Projekty koordynowane przez instytuty PAN uzyskały środki na infrastrukturę badawczą

jlenhard pixabay com sm

jlenhard/www.pixabay.com

Projekty zgłoszone przez Instytut Chemii Bioorganicznej PAN i Instytut Geofizyki PAN znalazły się wśród pięciu projektów wybranych do dofinansowania, w pierwszym konkursie, w ramach działania „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki” w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020.

  1. PIONIER-LAB - Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji, wnioskodawca - Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, rekomendowana kwota dofinansowania 305.541.574,00 zł;
  2. EPOS - System Obserwacji Płyty Europejskiej, wnioskodawca - Instytut Geofizyki PAN, rekomendowana kwota dofinansowania 47.399.281,47 zł;
  3. ECBiG - Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki, wnioskodawca - Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, rekomendowana kwota dofinansowania 68.000.000,00 zł.