Wszechnica PAN - Wykład „Kształt Wszechświata”

Wszechnica PAN - wykład pt. „Kształt Wszechświata”

Przed narodzeniem nowoczesnej kosmologii (co wiązało się z powstaniem ogólnej teorii względności i odkryciem mikrofalowego promieniowania tła) problem „kształtu Wszechświata" sprowadzał się do pytania o to, czy jest on skończony czy nie. Dziś rozumiemy, że jest to problem bardziej złożony.

Mówiąc o „kształcie”, musimy odróżnić pytanie o geometrię czasoprzestrzeni od pytania o jej topologię. Dopiero odpowiedzi na oba te pytania ujawniają prawdziwy „kształt Wszechświata”. Czym różni się geometria od topologii? Jakimi metodami badamy jedno i drugie? Co wiemy o geometrii, a co o topologii? Czy ogóle możliwe jest ostateczne rozstrzygnięcie problemu „kształtu Wszechświata”?

Wykład pt. „Kształt Wszechświata" odbędzie się 13 stycznia 2016 r. o godz. 17.30 w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72) w Warszawie (sala nr 05). Poprowadzi go dr Stanisław Bajtlik z Centrum Astronomicznego PAN im. Mikołaja Kopernika.