Digitalizacja, opracowanie i udostępnianie do dalszych badań kolekcji unikalnych archiwalnych fotografii i dokumentów teatralnych z XIX i XX wieku oraz zbiorów fotograficznych z zasobów IS PAN

Nadrzędna kategoria: Media

W dniu 9 maja 2017 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Instytutu Sztuki PAN w Pałacyku Marii Radziwiłłowej ul. Długa 26 w Warszawie odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu:

„Digitalizacja, opracowanie i udostępnianie do dalszych badań kolekcji unikalnych archiwalnych fotografii i dokumentów teatralnych z XIX i XX wieku oraz zbiorów fotograficznych z zasobów IS PAN”,

przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w wydarzeniu.

Potwierdzenie uczestnictwa w prezentacji prosimy zgłaszać do 2 maja 2017 na adres: dorota.kownacka-rogulska@ispan.pl  

W treści maila prosimy o podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz nazwy i adresu reprezentowanej przez Państwa instytucji.

Zawiadamiamy, że prezentacja będzie rejestrowana, zgodnie z zaleceniami konkursowymi.