PASIFIC-BANNER_top.jpg

Odwiedź stronę projektu

Program stypendialny PASIFIC

PASIFIC to program stypendialny Polskiej Akademii Nauk współfinansowany przez Unię Europejską w ramach MSCA COFUND. Celem PASIFIC jest umożliwienie 50 naukowcom dowolnej narodowości, posiadającym stopień doktora lub równoważny, odbycie dwuletnich pobytów naukowych w instytutach Polskiej Akademii Nauk oraz w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej. Stypendyści sami zadecydują, do którego z instytutów będą aplikować.

 

Stypendyści zostaną wyłonieni w dwóch konkursach:

timeline pasific polish

Szczegóły programu PASIFIC

Wybrani kandydaci otrzymają doskonałe warunki do realizacji swoich projektów badawczych. Stypendystom zostanie przyznane miesięczne wynagrodzenie w wysokości ok 2500 EUR netto oraz, w uzasadnionych przypadkach, możliwość ubiegania się o dodatek rodzinny. Ponadto, program PASIFIC zapewni naukowcom budżet na badania w wysokości do 93 000 EUR na projekt (w tym 20% kosztów pośrednich).

Stypendyści PASIFIC skorzystają także z kompleksowej oferty szkoleń i mentoringu, której celem jest zapewnienie różnorodnych możliwości rozwoju o najwyższym międzynarodowym standardzie. Program pomoże stypendystom w zdobywaniu wszechstronnych umiejętności, a w rezultacie zapewni podwyższenie kompetencji nie tylko w obszarze nauki, ale także w przemyśle lub sektorze pozaakademickim.

Program PASIFIC oferuje stypendystom m.in.:

  • finansowanie realizacji indywidualnego projektu badawczego i wsparcie w tworzeniu długoterminowego planu rozwoju kariery zawodowej;
  • udział w szkoleniach naukowych i uzupełniających w goszczących instytutach Polskiej Akademii Nauk;
  • bogata oferta szkoleń, treningów i warsztatów, dotyczących m. in. możliwości finansowania badań naukowych w Polsce i Europie, pisania wniosków o granty badawcze, praw własności intelektualnej oraz zarządzania projektami;
  • możliwość odbycia maksymalnie 6-miesięcznego stażu w sektorze pozaakademickim.

Kto może aplikować?

Stypendia programu PASIFIC są przeznaczone dla naukowców na poziomie podoktorskim, dowolnej narodowości i reprezentujących dowolny obszar badań. Zainteresowani aplikujący muszą przestrzegać zasady mobilności MSCA: nie mogą mieszkać ani wykonywać głównej działalności (pracy, studiów itp.) w Polsce przez okres dłuższy niż 12 miesięcy w ciągu trzech lat bezpośrednio poprzedzających termin składania wniosków.

Więcej informacji dotyczących projektu PASIFIC można znaleźć na angielskiej stronie internetowej.